Publisert

Bli med på nettverkssamling for kommunesatsing 5.9.

Bli med og diskuter etablering av kommunale lærings- og mestringstjenester og samhandling om tilbud og forløp. Hvordan nettverket for NK LMHs kommunesatsing skal jobbe sammen framover, er også ett av temaene på samlingen på Gardermoen 5. september.

Arbeidsgruppa for NK LMHs kommunesatsing, mai 2014
Vil du møte denne gjengen 5. september? Arbeidsgruppa for NK LMHs kommunesatsing var samlet i Oslo i mai . Da planla den blant annet nettverkssamlingen 5. september. Bak fra venstre: Bente Sandvik (Trondheim kommune), Lars Ivarsson Elverum (Narvik kommune), Tone Finvold (Vestre Viken HF), Hilde Blindheim Børve (Helse Bergen HF) og Ole Bele (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)). Framme fra venstre: Ann Britt Sandvin Olsson (NK LMH), Wenche Steenstrup  (Mental Helse) og Kari Hvinden (NK LMH, leder av arbeidsgruppa). Sigrid Askum (KS) hadde gått da bildet ble tatt.

Nettverkets mandat

Nettverket for NK LMHs kommunesatsing skal bidra til

 • kompetanseutveksling, -spredning og -oppbygging
 • fag- og kunnskapsutvikling (kunnskapsbasert praksis)
 • nettverksbygging og etablering av faglige kontaktpunkter i, og på tvers av, regioner, fylker og kommune

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og arbeidsgruppa for NK LMHs kommunesatsing inviterer til nettverkssamling i forbindelse med satsingen på kommunale lærings- og mestringstjenester. Dette er ett av fire overordnede satsingsområder for NK LMH i perioden 2014–2016.

– Nettverkssamlingen skal inspirere og motivere de som er involvert i etablering av og samhandling omkring kommunale lærings- og mestringstjenester, sier Kari Hvinden som leder NK LMHs arbeid med satsingsområdet.

– Vi ønsker å involvere deltakerne på nettverkssamlingen i diskusjoner omkring arbeidsmåte, brukermedvirkning, samhandling, pasientforløp og kompetansebehov/-oppbygging.

Program

Før lunsj 10.00–11.30
 • Velkommen
  Siw Bratli, leder NK LMH
  Last ned presentasjon. (pdf)
 • Arbeid og planer knyttet til etablering av, og samhandling om lærings- og mestringstjenester
  Svein Lie,  divisjonsdirektør primærhelsetjenester, Helsedirektoratet
  Last ned presentasjon. (pdf)
 • Brukerrepresentanter og brukerorganisasjoner i kommunale lærings- og mestringstilbud
  Berit Therese Larsen, rådgiver FFO
  Last ned presentasjon. (pdf)
 • Prosjektet «Kommunale lærings- og mestringstjenester – samhandling og mangfold»
  Kari Hvinden, spesialrådgiver/prosjektleder NK LMH
  Last ned presentasjon. (pdf)
 • Resultater fra NK LMHs spørreundersøkelse om nettverk (undersøkelsen blir sendt til dere som skal delta etter 13. august).
  Norunn Torheim, kommunikasjonsrådgiver NK LMH
  Last ned presentasjon. (pdf)

Møteleder: Kari Hvinden, spesialrådgiver/prosjektleder Nasjonal kompetansetjeneste for læring og metsring (NK LMH).

Lunsj 11.30–12.30
Etter lunsj 12.30–1530
 • Dialogkafé/gruppearbeid. Temaer: arbeidsmåte for lærings- og mestringstilbud/standard metode, brukermedvirkning, samhandling innad i kommunen, samhandling mellom nivåene i helsetjensten og kompetansebehov/-oppbygging. Kafeverter/gruppeledere ved alle bord er avtalt på forhånd
 • Vernissage – vi ser på resultatene fra dialogkafé/gruppearbeid
 • Oppsummering av dialogkafé/gruppearbeid og vernissage.
  Tone Finvold, seksjonsleder lærings- og mestringssenteret, Vestre Viken HF.
 • Avrunding Kari Hvinden, spesialrådgiver/prosjektleder NK LMH.

Leder for dialogkafé/gruppearbeid: Tone Finvold, seksjonsleder lærings- og mestringssenteret, Vestre Viken HF.
Last ned oppsummering av dialogkafé (pdf).

Målgruppe:

 • ansatte og brukerrepresentanter som arbeider med kommunale lærings- og mestringstjenester
 • ansatte ved helseforetakene som samhandler med kommunene om lærings- og mestringstjenester
 • kommunale ledere og politikere, representanter fra KS
 • representanter fra brukerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner
 • ansatte i andre aktuelle kompetansetjenester

Pris: Gratis deltakelse og gratis lunsj. Deltakerne dekker selv reise og eventuell overnatting.

Påmeldingsfrist: 13. august for nettverkssamlingen så denne påmeldingen er nå stoppet, men du kan fortsatt melde din interesse for nettverket. Fyll ut skjemaet under.

Antall deltakere: Maksimalt 140. NB Det er ikke førstemann til mølla, så vent med å bestille eventuell reise og opphold til du har fått bekreftelse på at du har fått plass etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Vi vil gå gjennom lista over påmeldte og velge ut deltakere slik at hovedvekten av deltakerne kommer fra kommuner, samtidig som representanter for alle andre deler av målgruppa er representert og med jevn geografisk fordeling.

Alle som melder seg på, er uansett med i nettverket og vil få informasjon om samlingen og videre arbeid og arbeidsform for nettverket i etterkant.

Dersom antall påmeldte ikke overstiger 140, vil alle påmeldte få plass.

Du kan også nå melde din interesse for nettverket uten å melde deg på samlingen.

Les også

 • Publisert: 6. juni 2014.
 • Sist oppdatert: 1. februar 2024.