Publisert

Påminnelse: Lærings- og mestringstilbud for unge og deres foreldre – meld interesse for bistand innen 5.6.

Kirsti Almås og Ragnhild Hals

Til høsten bistår NK LMH steder som vil ta i bruk lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre. Fagdag for fagpersoner er også en del av pakka. Gi beskjed innen 5. juni om dere er interessert!

Kirsti Almås og Ragnhild Hals
Vil du ha bistand fra disse to til høsten? Kirsti Almås og Ragnhild Hals plukker ut opptil tre steder som får gleden av deres kompetanse.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) ønsker å komme i kontakt med dere som møter unge som har langvarige helseutfordringer, i deres arbeid.

Vi ønsker å bidra til at det blir etablert gruppebaserte, diagnoseuavhengige lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre, i helseforetak og kommuner. Dette er tilbud NK LMH har utviklet i prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM).

I prosjektet har NK LMH også utviklet et kompetansehevingsprogram for fagpersoner. Det består av en fagdag og nettmodulen «Treff meg!» som har refleksjonsfilm som bærende element.

Les mer i nyhetssak på mestring.no 29. april 2014.

 

 

  • Publisert: 22. mai 2014.
  • Sist oppdatert: 22. mai 2014.