Publisert

Vil dere prøve ut lærings- og mestringstilbud for unge og deres foreldre?

Kirsti Almås og Ragnhild Hals

UMM-illustrasjon

Til høsten bistår NK LMH steder som vil ta i bruk lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre. Fagdag for fagpersoner er også en del av pakka. Gi beskjed om dere er interessert!

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) ønsker å komme i kontakt med dere som møter unge som har langvarige helseutfordringer, i deres arbeid.

Vi ønsker å bidra til at det blir etablert gruppebaserte, diagnoseuavhengige lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre, i helseforetak og kommuner. Dette er tilbud NK LMH har utviklet i prosjektet Ung medvirkning og mestring (UMM).

I prosjektet har NK LMH også utviklet et kompetansehevingsprogram for fagpersoner. Det består av en fagdag og nettmodulen «Treff meg!» som har en refleksjonsfilm som bærende element.

Utviklet i samarbeid med brukerne

Den overordnende målsettingen med UMM er å bidra til mestring ved langvarige helseutfordringer i overgangene fra å være barn til å være ungdom og fra å være ungdom til å bli voksen.

– Oppbyggingen av lærings- og mestringstilbudene i UMM og innholdet i tilbudene er dels kjent fra liknende gruppetilbud, og dels utviklet i samarbeid med ungdom, unge voksne, foreldre, andre nærstående og fagpersoner, sier prosjektleder for UMM, Petronelle Gaarder Herbern.

Skal gi faglig støtte

Til høsten skal Ragnhild Hals og Kirsti Almås som er prosjektrådgivere for UMM ved NK LMH, ha ansvar for å bistå opptil tre steder rundt om i landet med å få i gang UMM-tilbud i perioden august til november 2014.

Hals og Almås vil kunne gi faglig støtte i implementeringsfasen for lærings- og mestringstilbudene til det dere som arrangører har behov for i deres organisasjon. De kan for eksempel være dialogpartnere rundt hva som kan åpne dører for forankring i ledelsen, rekruttering av gruppeledere og deltakere eller oppbygging av tilbudene.

Som en del av implementeringen av UMM-tilbudene, kan Hals og Almås også bistå lærings- og mestringstjenester i kommuner eller helseforetak med å planlegge og gjennomføre fagdag om ungdomshelse.

Alt er prøvd ut i pilot

Kirsti Almås og Ragnhild Hals.
Vil du ha bistand fra disse to til høsten? Kirsti Almås og Ragnhild Hals plukker ut opptil tre steder som får gleden av deres kompetanse. Hals er engasjert av NK LMH spesielt for dette arbeidet. Hun jobber til daglig som leder av barne- og ungdomsprogrammet på Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. I mars jobbet hun hos NK LMH to dager i uken for å planlegge arbeidet med å implementere UMM.

Materiellet som er utviklet for lærings- og mestringstilbudene, blir tilgjengelig på mestring.no i løpet av juni. Kompetansehevingsprogrammet med refleksjonsfilm ligger allerede ute.

Begge deler har vært prøvd ut og evaluert av pilotstedene for prosjektet, Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF. En ekstern aktør skal evaluere tilbudet i løpet av høsten.

Vi du starte UMM hos deg?

Er du interessert i å starte UMM i din organisasjon? Fyll ut skjemaet under innen 5. juni 2014. Informasjonen du fyller ut, blir sendt til Hals og Almås. De velger ut opptil tre steder blant de av dere som har meldt sin interesse.

UMM-prosjektet eies av Unge funksjonshemmede (UF). Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medeier og utfører. Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen og NK LMH.

Les også

 

Skrevet av Norunn K Torheim 

  • Publisert: 29. april 2014.
  • Sist oppdatert: 29. april 2014.