Publisert

Ny forsker ved NK LMH

André Vågan

André Vågan har begynt som seniorforsker ved NK LMH.

André VåganAndré skal drive med forskningsformidling og egen forskning, spesielt i tilknytning til kunnskapsgrunnlag og helsepedagogikk som er to av fire overordnede satsingsområder for Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) de neste årene.

Har forsket på profesjonsutdanninger

Av tidligere forskning har André arbeidet med læring og identitetsdanning blant studenter i en rekke profesjonsutdanninger, deriblant sykepleierutdanning og medisinutdanning. Studenters opplevelser av sammenheng i utdanning og praksisstudier, samt studenters læring og utvikling har stått sentralt her.

I den senere tid har han arbeidet med temaet forskningsbasert profesjonsutdanning og om forholdet mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse.

Bakgrunn

André er sosialantropolog og PhD i profesjonsstudier. Han disputerte ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i 2009 med en avhandling om medisinstudenters læring og identitetsdanning som het «Physicians-in-the-making».

Sammen med Svein Kyvik (NIFU) har André også skrevet boka «Forskningsbasert utdanning? Forholdet mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse i de korte profesjonsutdanningene» som kommer ut på Abstrakt Forlag.

André har vært tilsatt som stipendiat i profesjonsstudier ved Senter for profesjonsstudier (SPS) ved HiOA og har vært postdoktor på samme sted.

Vi ønsker André velkommen til NK LMH!

 

  • Publisert: 21. mai 2014.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2014.