Publisert

Brosjyre om lærings- og mestringstilbud – last ned eller bestill!

NK LMH har revidert brosjyren «Lærings- og mestringstilbud – Brukernes behov i sentrum». Du kan laste den ned fra nett eller bestille trykket versjon.

Last ned og skriv ut

Brosjyre lærings- og mestringstilbud

Last ned pdf av brosjyren (sist revidert 3. juli 2014).

Utskriftstips

Dersom printeren din har brosjyrefunksjon, så bruk den og skriv ut på A4-papir så får du fine hjemmelagede brosjyrer i A5-format.

Lærings- og mestringstilbud skal bidra til økt mestring og bedre livskvalitet for personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende.

Gjennom sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter sikrer lærings- og mestringstjenestene at brukernes, pasientenes og de pårørendes behov er i sentrum.

I januar lagde Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) en brosjyre som også dere som jobber med lærings- og mestringstjenester, kan bruke når dere skal ut og formidle hva lærings- og mestringstilbud er og hvordan dere jobber. Nå har vi revidert brosjyren.

I brosjyren kan du lese om:

  • Brukernes behov i sentrum
  • Dette er lærings- og mestringstilbud
  • Sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentanter
  • Organisering av lærings- og mestringstjenester
  • Slik kommer dere i gang med lærings- og mestringstilbud i deres kommune
  • Ressurser på nettsiden mestring.no
  • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Skriv ut selv – eller bestill

Du kan laste ned og skrive ut brosjyren til bruk i eget arbeid.

NK LMH reviderer brosjyren jevnlig. Både arbeidsgruppa for NK LMHs kommunesatsing og NK LMHs kommunikasjonsnettverk skal diskutere innholdet i brosjyren på møter i henholdsvis mai og juni.

Fyll ut skjemaet nederst på vår bestillingsside, og oppgi hvor mange eksemplarer du ønsker av brosjyren «Lærings- og mestringstilbud – Brukernes behov i sentrum».

Brosjyrene sendes til deg kostnadsfritt.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim

  • Publisert: 14. mai 2014.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.