Publisert

Ny sekretær ved NK LMH

Beathe Christensen begynte som sekretær ved NK LMH 1. mai.

Beathe ChristensenBeathe skal bistå med en rekke administrative oppgaver ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Hun skal blant annet ha ansvar for administrative oppgaver knyttet til seminarer og konferanser og bistå med å publisere stoff på mestring.no.

Bakgrunn

Beathe er utdannet medisinsk sekretær og har lang erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten. Nå sist jobbet hun ved Akershus universitetssykehus HF. Tidligere har hun jobbet som koordinator for Fritt sykehusvalg og som personalkonsulent.
Hun har videreutdanning i helseadministrasjon fra Fagskolen i Oslo 2007–2009.

Folkevalgt

Beathe er folkevalgt kommunestyrerepresentant i Ullensaker kommune. Der er hun medlem av hovedutvalget for helse og sosial.

Vi ønsker Beathe velkommen til NK LMH!

 

  • Publisert: 13. mai 2014.
  • Sist oppdatert: 13. mai 2014.