Publisert

Bli med i forskernettverk for læring og mestring innen helse!

NK LMH har etablert Facebook-gruppe for dere som er interessert i forskning på pasient- og pårørendeopplæring generelt, og læring og mestring ved langvarige helseutfordringer spesielt.

Hva kan Facebook-gruppa brukes til?

  • Har du for eksempel spørsmål om hvor man finner relevant litteratur om læring og mestring, så spør i gruppa!
  • Har du publisert noe du er stolt av om av relevans for lærings- og mestringsfeltet og pasient- og pårørendeopplæringsfeltet, så fortell om det!
  • Har dere spørsmål om forskningsmetoder, så spør hverandre!
  • Har du vært i lokalavisa med en interessant sak om brukere, pasienter eller pårørende, så skriv om det!
  • Planlegger du en konferanse eller workshop med læring og mestring i fokus, så skriv om det!

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) revitaliserer nå forskernettverket for lærings- og mestringsfeltet. Deltakerne på NK LMHs forskerkonferanse høsten 2013, ønsket seg et slikt nettverk.

I første omgang har NK LMH etablert en lukket Facebook-gruppe. Du finner Facebook-gruppa «Forskernettverk for læring og mestring innen helse» her.

– Diskusjonsgruppa er ment å være et sted for diskusjoner om forskning på langvarige helseutfordringer og læring og mestring og kommunikasjon. Vi ønsker å være en pådriver for at disse temaene diskuteres bredt og dypt, sier seniorforsker Helge Skirbekk ved NK LMH.

Hvorvidt Facebook-gruppa er en god diskusjonskanal, vil bli tatt opp på NK LMHs forskerkonferanse 30. oktober 2014.

  • Publisert: 6. mai 2014.
  • Sist oppdatert: 21. desember 2020.