Publisert

Norsk artikkel om utbytte for barn og unge

Lærings- og mestringstilbud for barn og unge gir både personlig og helseøkonomisk utbytte. Nå kan du lese om dette i Sykepleien.

Funnene i kunnskapsoppsummeringen understøtter viktigheten av å legge til rette for læring og mestring hos barn og unge som lever med helseutfordringer. I artikkelen oppsummeres resultatene av forskning på deltakelse i ulike typer lærings- og mestringstilbud for barn og unge opp til 25 år.

Les mer i Sykepleien.

En vitenskapelig artikkel om kunnskapsoppsummeringen ble først publisert i tidsskriftet Health Expectations (mai 2019). Denne litteraturstudien er den tredje i rekken ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) knyttet til utbytte og effekt.

Relevante lenker

  • Publisert: 16. februar 2020.
  • Sist oppdatert: 16. februar 2020.