Publisert

Norsk fagartikkel om utbytte av lærings- og mestringstilbud

Denne uken ble det publisert en oppsummering på norsk av resultatene fra litteraturgjennomgangen om effekt og nytteverdi av lærings- og mestringstilbud. Artikkelen er publisert åpent for alle i Sykepleien.

 

Utbytte av lærings- og mestringstilbud heter fagartikkelen som ble publisert i Sykepleien tidligere denne uken. Fagartikkelen bygger på en litteraturgjennomgang som fikk sine forskningsresultater publisert for første gang i det velrennomerte tidsskriftet Patient Education and Counseling i fjor.

Litteraturgjennomgangen ble gjennomført i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) med seniorforsker Una Stenberg som prosjektleder og førsteforfatter.

– Vi ønsket å oppsummere hvilken nytteverdi og effekt deltakere hadde av lærings- og mestringstilbud drevet av fagpersoner og brukerrepresentanter sammen, hvor formålet med tilbudet var styrket mestring og økt livskvalitet, sier Una Stenberg.

Una forteller at betydningen av å delta på et lærings- og mestringstilbud ikke har vært tilstrekkelig dokumentert, og at vi har lite forskning å bygge på fra Norge. Derfor gikk hun og prosjektgruppa bredt ut de da skulle gjennomgå studier som kunne si noe om dette.

– Forhåpentligvis er det flere som nå kan få nytte av resultatene fra denne litteraturgjennomgangen ettersom det ligger en oppsummering på norsk tilgjengelig for alle i Sykepleien, avslutter Una.

Hun understreker at forskningsbasert kunnskap på dette feltet er svært etterspurt som et viktig ledd i kvalitetssikringen av lærings- og mestringstilbud.

Relevante lenker:

Tekst: Cecilia Sønstebø 

  • Publisert: 21. april 2017.
  • Sist oppdatert: 18. desember 2019.