Publisert

Høringsinnspill – felles læringsutbytte for helse- og sosialfagutdanninger

NK LMH støtter forslag om eget læringsutbytte knyttet til kompetanse innen helsepedagogikk og samhandling i en felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger. Vi etterlyser imidlertid en beskrivelse av læringsutbytte om brukermedvirkning som verdi og strategi for gode helse- og velferdstjenester.

Bilde av nettsiden med informasjon om høringen.Alle pasienter, brukere og pårørende skal ha innflytelse på tjenester og tilbud som gis, enten det er på individnivå, tjenestenivå eller systemnivå. Gjennom lovverket er det lagt sterke føringer for brukermedvirkning. Teoretisk og praktisk kunnskap om brukermedvirkning er avgjørende for å gi gode helse- og velferdstjenester.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har nylig sendt inn sitt innspill til Kunnskapsdepartementet. Les hele vårt høringsinnspill eller les mer om høringen på Regjeringens nettsider.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 27. april 2017.
  • Sist oppdatert: 27. april 2017.