Publisert

Litteraturoversikt om kompetanse i helsepedagogikk – nå i engelsk versjon

En litteraturoversikt om kompetanse i helsepedagogikk har nylig blitt oversatt og gjort tilgjengelig for et engelsk publikum i Sykepleien forskning. Arbeidet er gjort av forskere ved NK LMH.

I studiene fra oversikten fremheves kompetanse i helsepedagogikk som avgjørende for at pasienter og brukere skal kunne få utbytte av lærings- og mestringstilbud. Samlet sett peker studiene på seks kompetanseområder som er viktige for at helsepersonell skal kunne gi pasienter og brukere et godt utbytte av lærings- og mestringstilbud.

–Disse kompetanseområdene innbefatter kunnskaper og ferdigheter knyttet til gruppeledelse, sykdom og diagnose, kommunikasjon, mestring og mestringsstrategier, pedagogikk, samt personlige egenskaper og holdninger, sier seniorforsker André Vågan ved NK LMH.

Kompetanse i helsepedagogikk til de som gir lærings- og mestringstilbud er i liten grad omtalt og diskutert i nordisk og i internasjonal forskningslitteratur. Et viktig formål med dette arbeidet var derfor også å få en oversikt over hvilke typer studier som finnes.

– Vi ser at det fortsatt er behov for mer forskning for ytterligere å kunne styrke kvaliteten på opplæringstiltak innen helsepedagogikk for praksisfeltet og i utdanning av studenter, fagpersoner og brukerrepresentanter, sier Vågan.

Litteraturoversikter

En litteraturoversikt er en oppsummering av kunnskap man sitter med etter en systematisk gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskningslitteratur relatert til et bestemt emne. Les mer om litteraturstudier og andre pågående forskningsprosjekter ved NK LMH. 

Vil du lese mer om hvilke egenskaper hos en helsepedgog som gir et godt utbytte for deltakere på lærings- og mestringstilbud, kan du lese hele artikkelen i Sykepleien forskning:

 

  • Publisert: 27. april 2017.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.