Publisert

Bli med på erfaringssamling om Starthjelp

Denne høsten inviterer NK LMH til erfaringssamling om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp. Sett av datoen 2. november i kalenderen. Arrangementet er gratis og påmeldingsfristen er 15. september.

Starthjelp er et lærings- og mestringstilbud for foreldre som nylig har fått barn (0-6 år) med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom. Det finnes nå mye kunnskap om tilbudet, både i kraft av evalueringsresultater og erfaringer fra å gjennomføre tilbudet. Med et mål om at foreldre skal få delta på best mulige kurs, er det viktig å dele denne kunnskapen. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) inviterer derfor til en erfaringssamling om Starthjelp denne høsten.

Samlingen er for dere som:

– allerede gjennomfører Starthjelp
– tenker på å begynne med tilbudet
– tilhører relevante organisasjoner eller fagmiljø
– vurderer å skrive masteroppgave/forske på tematikk knyttet til Starthjelp
– andre interesserte

Om samlingen

Dato: Torsdag 2. november 2017
Tid: Kl. 10.00-15.00 (registrering fra kl. 9.30, lunsj kl. 12)
Sted: Oslo universitetssykehus, Ullevål, Oslo – i 2. etasje i Søsterhjemmet (Finn veien)

Samlingen er gratis og inkluderer lunsj. (Deltakerne dekker selv reise og eventuelt opphold.)
Programmet vil bestå av bidrag fra arrangører av Starthjelp og fra oss ved NK LMH. Mer informasjon om programmet kommer senere.

Påmelding

Fristen for påmelding er satt til fredag 15. september 2017. For å melde deg på, send e-post til sandvin.olsson[at]mestring.no med emnet Starthjelpsamling (husk å bytte ut [at] med @ når du sender mailen). Vennligst oppgi eventuelle allergier eller andre forhold som må tas hensyn til.

Bilde fra filmen om Starthjelp: foreldre i møte med helsevesenet.

Nylig ble håndboken for etablering og gjennomføring av Starthjelp oppdatert med bakgrunn evalueringsresultater, ny forskning og nyere sentrale føringer. Tilbudet er tilgjengelig i alle helseregioner. For mer informasjon om Starthjelp, se www.mestring.no/starthjelp.

Om du vil melde deg inn i Starthjelpnettverket,  klikk her for mer informasjon.

Vi håper å se deg på samlingen!

Tekst: Ann Britt Sandvin Olsson

  • Publisert: 4. mai 2017.
  • Sist oppdatert: 4. mai 2017.