Publisert

En åpen møteplass

I forrige uke åpnet Nordlandssykehuset et nytt tilbud til sine pasienter og pårørende; et torg med informasjon om ulike brukerorganisasjoner og muligheter for å snakke med noen som har levd med sykdom over tid.

Nordlandssykehuset etablerer sitt pasient- og pårørendetorg etter inspirasjon fra blant annet Sørlandet sykehus og Sykehuset Østfold. En arbeidsgruppe bestående av sju medlemmer fra pasient- og brukerorganisasjonene samt Lene Pedersen og Anniken Evjen fra Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset, har i fellesskap utviklet idéen frem til realisering 10. mai

Torget er plassert midt i sykehusets foajé og vil i oppstarten være bemannet hver onsdag fra klokken 10 til 14, men regner med å utvide åpningstiden allerede til høsten.

– Pasient- og pårørendetorget skal være en åpen møteplass der pasienter, pårørende, besøkende og helsepersonell kan få informasjon om de ulike brukerorganisasjonene som finnes i Norge, sier Lene Pedersen, leder for Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset i en pressemelding.

Ser bildet av en gjeng med folk, både verter og lms ansatte
Her er ansatte fra Lærings- og mestringssenteret og noen av vertene samlet i forbindelse med åpningen av pasient- og pårørendetorget. Foto: Børre Arntzen

Når torget er betjent kan de besøkende få snakke med verter som selv har erfaring som pasient eller pårørende, og som lytter og veileder der det er behov. Besøkende kan få utlevert diverse brosjyremateriell, få hjelp til å finne kvalitetssikret helseinformasjon på internett og få med seg utskrift av dette.

Vertene representerer ulike brukerorganisasjoner og kurses på forhånd. De vil kunne gi informasjon om hvilke rettigheter pasientene har, hvilke organisasjoner som finnes og hvordan pasientene kan leve med sykdommen sin.

På åpningsdagen holdt blant andre administrerende direktør ved Nordlandssykehuset, Paul Martin Strand, en tale.

– Jeg vil overrekke en verbal rose til alle som har vært med i arbeidet med å realisere torget. Dere har en kompetanse mange har bruk for. Å bli møtt med et smil, informasjon og en kopp kaffe vil for mange gjøre ventetiden på behandling lettere, sa sykehusdirektøren.

Vertene var travelt opptatt gjennom hele vakten med å snakke med pasienter og pårørende. Mange kontaktet dem for å fortelle at de hadde fått en god nyhet på sykehuset denne dagen, og noen hadde dessverre fått dårlig nytt. Ved vaktens slutt ble alle samlet for litt refleksjon. Alle var veldig fornøyde og kjente på at den jobben de gjør er viktig og meningsfull.

Vi ser vertene i aktivitet under åpningen
Alle vertene har gjennomgått et tre- timers opplæringskurs på Lærings- og mestringssenteret med fokus på kommunikasjon og etikk og har underskrevet en samarbeidsavtale med taushetserklæring. Foto: Børre Arntzen

– Vi ved Lærings- og mestringssenteret er kjempestolte over å få være med å ønske brukerorganisasjonene velkommen inn i sykehuset og gleder oss til å samarbeide med de frivillige som vil bidra med sin erfaringskompetanse til innbyggerne i Nordland, avslutter Lene Pedersen.

Vil du lese mer om pasient- og pårørendetorget på Nordlandssykehuset, kan du besøke lenkene under:

Teksten i denne artikkelen bygger på en pressemelding.

  • Publisert: 19. mai 2017.
  • Sist oppdatert: 19. mai 2017.