Publisert

Kvalitetsforbedring av Starthjelp

Starthjelp

En ny og bedre utgave av håndboken for lærings- og mestringstilbudet Starthjelp er nå tilgjengelig på mestring.no. Evalueringsresultater, ny forskning og nyere sentrale føringer er bakgrunnen for denne oppdateringen.

Mennesker som snakker - Starthjelp

Om Starthjelp

• Gruppebasert lærings- og mestringstilbud
• Målgruppe: foreldre som nylig har fått barn (0-6 år) med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom
• Hensikt: bidra til håp og mestring i en ny livssituasjon og forebygging av psykiske helseproblemer
• Utviklet i et tverrfaglig samarbeid i regi av lærings- og mestringssenteret ved Helse Fonna
• Arrangert over hele landet siden 2011, både i sykehus og i kommuner

Les mer her.

Helt siden oppstart i 2011 har Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i samarbeid med praksisfeltet systematisk evaluert lærings- og mestringstilbudet Starthjelp. Dette er et tilbud til foreldre som nylig har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom.

Resultatene viser at formen på Starthjelp står seg, at innholdet er høyst relevant og at arrangørene av Starthjelp gjør en god og viktig jobb

Kvalitetsforbedringen av Starthjelp bygger på foreldrenes tilbakemeldinger og innspill fra arrangørene. I tillegg har en egen oppdateringsgruppe bestående av fagpersoner og foreldrerepresentanter med erfaring fra å gjennomføre Starthjelp bidratt i arbeidet.

–Nå er det snart ti år siden det første Starthjelpkurset ble arrangert i regi av Helse Fonna. Siden da har materialet blitt oppdatert flere ganger, men dette er første gang vi kan vise til nasjonale evalueringsresultater. Resultatene viser at formen på Starthjelp står seg, at innholdet er høyst relevant og at arrangørene av Starthjelp gjør en god og viktig jobb, sier Ann Britt Sandvin Olsson, spesialrådgiver ved NK LMH.

Håndboka kan du laste ned på denne siden.

Ann Britt Sandvin Olsson
Spesialrådgiver Ann Britt Sandvin Olsson

Ved siden av å revidere håndboka for Starthjelp, har Sandvin Olsson også skrevet en fagartikkel om evalueringsresultatene i samarbeid med en gruppe fagpersoner.

–Evalueringsresultatene har gitt oss verdifull innsikt i hvem som deltar, hva de har fått ut av det og hvordan rekrutteringen har foregått. Sett i lys av ny forskning og nyere sentrale føringer håper vi oppdateringen vil styrke kvaliteten på tilbudet ytterligere, sier Ann Britt Sandvin Olsson, spesialrådgiver ved NK LMH.

Du kan lese mer om bakgrunnen for Starthjelp og evalueringen av tilbudet i artikkelen Når barna har nedsatt funksjonsevne.

Til høsten vil NK LMH arrangere en erfaringssamling for involverte og interesserte i Starthjelp. Dato for dette arrangementet annonseres senere. Er du interessert i å finne ut mer om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp, kan du besøke våre nettsider på mestring.no/starthjelp.

Relevante lenker:

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 31. mars 2017.
  • Sist oppdatert: 4. april 2017.