Publisert

Hold av dato for nasjonal videokonferanse om forskning

Den 19. oktober i år vil det bli en nasjonal videokonferanse om forskning relevant for praksis innen lærings- og mestringsfeltet. Konferansen har som mål å gjøre forskningen lett tilgjengelig for et bredt publikum.

Bildet er fra fjorårets forskerkonferanse. Foto: Karl Fredrik Westermann

Videokonferansen gjennomføres i et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Regional ressursgruppe for opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge.

Mer informasjon kommer senere, men merk allerede nå av den 19. oktober i kalenderen.

NK LMH har for øvrig besluttet å arrangere en to dagers nasjonal konferanse for lærings- og mestringsfeltet høsten 2018. Konferansen vil være åpen for alle og har som mål å være et samlingspunkt for brukerrepresentanter, fagpersoner, forskere og beslutningstakere.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 24. mars 2017.
  • Sist oppdatert: 24. mars 2017.