Publisert

Høringsinnspill til Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister

Det er en nødvendighet at lærings- og mestringsaktivitet inkluderes i et nytt kommunalt pasient- og brukerregister, hevder Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i sitt høringsinnspill.

Skjermdump av høringen på regjeringen.noLærings- og mestringstilbud er en viktig del av kommunens arbeid for brukere, pasienter og pårørende. Data knyttet til lærings- og mestringstilbud er i dag ikke tilgjengelig via eksisterende rapporteringsløsninger og rutiner i kommunene. Som grunnlag for beslutninger om og videreutvikling av lærings- og mestringsvirksomhet er det av vesentlig betydning for kommunale og sentrale myndigheter at lærings- og mestringstilbud kommer inn under rapporteringssystemet i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

For å sikre registerets nytteverdi bør det være sammenlignbare dataelementer i KPR og Norsk pasientregister (NPR), som benyttes i spesialisthelsetjenesten. Sammenlignbare data er viktig blant annet for å kunne koordinere tilbud mellom kommuner og helseforetak og for informasjonsflyt om helhetlige pasientforløp for pasienter med behov for tilbud i både sykehus og kommune.

Les hele vårt innspill her.

Relevant informasjon

Høring – forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) 

Tekst: Bente Berg

  • Publisert: 15. mars 2017.
  • Sist oppdatert: 15. mars 2017.