Publisert

Starthjelp gir foreldre svar på mange spørsmål

I en nylig publisert fagartikkel i tidsskriftet Fontene konkluderes det med at lærings- og mestringstilbudet Starthjelp jevnt over innfrir foreldrenes forventninger, og at kurset bør tilbys alle som opplever å få en ny hverdag med et barn som har nedsatt funksjonsevne.

Skjermbilde av fagartikkelen i FonteneDet er ikke få spørsmål som dukker opp når man plutselig står overfor en ny og ukjent hverdag som foreldre til et barn med nedsatt funksjonsevne. Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp ble utviklet nettopp for å gi svar på noen av disse spørsmålene. Tilbudet har siden 2011 blitt arrangert over hele landet.

I samarbeid med lokale arrangører har Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) evaluert Starthjelp. Foreldre fra til sammen 15 Starthjelp-tilbud over hele Norge har svart på en anonymisert spørreundersøkelse. Evalueringen har gitt verdifull innsikt i hvem som deltar, hva de har fått ut av det og hvordan rekrutteringen har foregått. Resultatene vil bidra til å videreutvikle og kvalitetssikre lærings- og mestringstilbudet.

Les mer om bakgrunnen for Starthjelp og evalueringen av tilbudet i artikkelen «Når barna har nedsatt funksjonsevne» i Fontene.

Informasjon om hvordan man kan gjennomføre Starthjelp, samt verktøy til etablering av tilbudet finner du på her på nettsidene våre.

  • Publisert: 8. april 2016.
  • Sist oppdatert: 8. april 2016.