Publisert

Ledig forskerstilling

Ledig stillingNK LMH søker en erfaren forsker til fast 100 % stilling. Søknadsfristen på denne stillingen går ut 20. april 2016.

Som forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) vil du bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for praksisfeltet. Forskningsformidling vil være en sentral arbeidsoppgave.

Se hele utlysningsteksten på finn.no.

Om NK LMH

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en ledende fagaktør på feltet læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten. Gjennom forskning, utvikling og formidling skal vi styrke tjenester og tilbud som fremmer læring og mestring ved langvarige helseutfordringer, for brukere, pasienter og pårørende. Kompetansetjenestens mandat er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet og omfatter både spesialist- og kommunehelsetjenesten.

 

 

 

  • Publisert: 6. april 2016.
  • Sist oppdatert: 6. april 2016.