Publisert

Full pott fra Forskningsrådet!

Hvordan bruke elektroniske verktøy (e-helse) til å leve så godt som mulig med kronisk smerte? Dette er tema for søknaden som gikk til topps i Forskningsrådet blant nærmere 100 søknader. Bevilgningen anerkjenner betydningen av læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten.

Den gode nyheten ble kjent i går da Forskningsrådet kunngjorde hvilke 12 forskningsprosjekter som i år har blitt bevilget støtte gjennom det nye programmet HELSEVEL.

På bildet ser du Jelena Mirkovic og Olöf Birna Kristjansdottir fra Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Una Stenberg Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i midten bak.
På bildet ser du Jelena Mirkovic og Olöf Birna Kristjansdottir fra Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning med Una Stenberg fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) i midten bak.

Tittelen på prosjektet er Living well with chronic pain: using person-centered e-health design to support self-management. Det er Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning som står bak søknaden, med Lise Solberg Nes som prosjektleder. Fra lærings- og mestringsfeltet er Kristin Storvik ved Lærings- og mestringssenteret i Drammen kommune, Kurt Kleppe Josefsen ved Lærings- og mestringssenteret på Drammen sykehus og Una Stenberg ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) sentrale samarbeidspartnere i gjennomføringen.

Stort løft for lærings- og mestringsfeltet

Hovedmålet med forskningsprogrammet HELSEVEL er å øke kvaliteten, kompetansen og effektiviteten i statlige og kommunale tjenestetilbud. At læring og mestring blir prioritert innenfor dette programmet, gir klare signaler om viktigheten av å se på alternativer utover medisinsk behandling for å kunne møte fremtidens utfordringer innenfor helse- og omsorgstjenesten.

– Det er et stort løft for feltet at vi får en slik anerkjennelse for behovet for forskning og kunnskapsutvikling innen læring og mestring, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH. Hun avslutter:

– Vi er veldig stolte over å være en sentral samarbeidspartner i prosjektet og ser med glede frem til å følge arbeidet i tiden som kommer.

Relevante lenker:

Skrevet av Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 18. mars 2016.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.