Publisert

Læring og mestring er god helseøkonomi

Det lønner seg å prioritere lærings- og mestringsvirksomhet, viser vår nye kunnskapsoppsummering. Tidligere denne måneden ble resultatene fra litteraturstudien om helseøkonomisk utbytte akseptert for publisering i det anerkjente tidsskriftet Patient Education and Counseling.

Det er Una Stenberg, seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH), som har ledet prosjektet. Med seg i arbeidet har hun hatt både brukere, forskere og representanter fra praksisfeltet.

Svært positive resultater

Una Stenberg - portrett
Seniorforsker Una Stenberg

I over 80% av studiene som ble gjennomgått, fant forfatterne at mestringsstøttende virksomhet ga helseøkonomisk gevinst.

Eksempelvis fant de at pasienter med diabetes, kols eller astma som fikk læringstilbud, hadde færre og/eller kortere sykehusinnleggelser og gikk sjeldnere til konsultasjoner hos fastlege og i poliklinikk enn de som ikke fikk slike tilbud. For de med astma var dette gjeldende for tilbud til både barn og voksne.

– Vi har prioritert å gjennomføre denne kunnskapsoppsummeringen for å få en oversikt over studier som har undersøkt helseøkonomisk utbytte. I videre evaluering av tilbud i Norge, trenger vi mer kunnskap om hvordan helseøkonomi evalueres. I tillegg er det jo spennende resultater fra denne forskningen, sier Una Stenberg.

Forfatterne konkluderer med at deltakelse i tilbud, både individuelle og gruppebaserte, uavhengig av studiedesign og tidsperspektiv, kan være veldig effektivt for å kutte kostnader i helsetjenesten.

– Resultatene er svært lovende for norsk helsetjeneste, da tilbudene som er undersøkt i stor grad ligner på tilbud vi har i Norge, sier Stenberg.

Leder ved NK LMH, Siw Bratli, bekrefter viktigheten av kunnskapsoppsummeringen for lærings- og mestringsfeltet.

Skjermdump av artikkel i Dagens Medisin
Klikk på bildet for å lese hele saken.

– Vi gleder oss stort over funnene i denne studien. Vi vet at det er mange som har ventet på dette. For å kunne sikre prioritering av virksomheten, både i sykehus og kommune, er det sentralt å kunne vise til økonomiske gevinster i tillegg til utbytte for deltakerne, sier Bratli.

Mye oppmerksomhet

Så langt har kunnskapsoppsummeringen fått mye oppmerksomhet. Både kronikk på forskning.no og nyhetssak i Dagens Medisin har blitt delt hyppig i sosiale medier.

– Kunnskapsoppsummeringen utgjør en viktig brikke i det forskningsbaserte grunnlaget for lærings- og mestringsvirksomheten. Vi håper dette er resultater som vil bli tatt i bruk, både av helsemyndigheter, i praksisfelt og i videre forskning, avslutter Bratli.

Relevante lenker:

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 31. januar 2018.
  • Sist oppdatert: 31. januar 2018.