Publisert

Nå er det igjen tid for å søke midler

Fylkesmennene utlyser i disse dager ulike tilskudd som skal stimulere til videreutvikling og etablering av kommunale helsetjenester. Her får du en oversikt over aktuelle tilskuddsordninger.

Kari Hvinden - portrett
Spesialrådgiver Kari Hvinden

Det er på vegne av Helsedirektoratet fylkesmennene forvalter de ulike tilskuddene. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) håper kommunene i samarbeid med hverandre, sykehusene og frivillig sektor ser på mulighetene for å søke om støtte til oppstart eller videreutvikling av lærings- og mestringstilbud for både brukere, pasienter og pårørende.

– Vi vet at økonomiske insentiver kan være avgjørende for om et tilbud blir etablert eller ikke. Derfor er disse tilskuddsordningene viktige, sier spesialrådgiver ved NK LMH, Kari Hvinden.

Vær oppmerksom på at tilskuddsordningene har ulike søknadsfrister og lokale søkeprosesser. Ikke alle fylkesmenn har utlyst disse tilskuddene enda.

Følgende tilskuddsordninger er aktuelle:

Les mer om tilskuddsordningene på helsedirektoratets hjemmesider.

For informasjon om søknad kontakt Fylkesmannen lokalt.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 31. januar 2018.
  • Sist oppdatert: 5. desember 2018.