Publisert

Bli med på årets pårørendeundersøkelse

Kunnskap må til for at pårørende skal få det bedre i fremtiden. Nå har du mulighet til å bidra med egne erfaringer gjennom årets pårørendeundersøkelse. Svarfrist er 1. mars 2018.

Delta i undersøkelsen her.

Det er mange som til enhver tid er i en pårørendesituasjon i Norge. De støtter og ivaretar foreldre, barnet sitt, søsken eller andre nærstående. Allikevel blir pårørende sjelden spurt: «Hvordan har du det egentlig?» eller «Hvordan kan vi gjøre hverdagen din enklere?»

Under åpningen av pårørendekonferansen i november 2017 lovet helse- og omsorgsminister Bent Høie at regjeringen vil iverksette arbeid med en nasjonal strategi for pårørende. For å få vite hva som trengs i en slik strategi, er det behov for kunnskap om hvordan pårørende har det og hva de trenger støtte til i sin situasjon.

Skjermdump fra nettsiden til pårørendealliansen
Klikk på bildet for å besøke nettsiden.

Derfor gjennomfører Pårørendealliansen nå for andre gang en nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende til.

Det stilles blant annet spørsmål om:

  • hva og hvor mye man gjør som pårørende
  • konsekvenser for egen yrkesdeltakelse eller studier
  • påvirkning på egen helse
  • ønske om forbedringer
  • hvor man finner informasjon eller råd

Her er lenke til undersøkelsen, som tar 6-8 min å svare på.

Undersøkelsen er åpen frem til 1. mars 2018.

Du kan lese mer om Pårørendealliansen og den nasjonale undersøkelsen her.

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 26. januar 2018.
  • Sist oppdatert: 16. april 2018.