Publisert

Innspill Regional utviklingsplan Helse Vest

Utkastet til Regional utviklingsplan 2023–2035 for Helse Vest gir en innsiktsfull og tydelig beskrivelse av de utfordringene vår felles helsetjeneste står overfor. Vi har nylig gitt innspill.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) støtter opp om valgte strategiske målsettinger, innsatsområder og tilhørende tiltaksplaner. Videre berømmer vi den helhetlige tilnærmingen, med vekt på ulike perspektiver og en felles helsetjeneste. Planen synes å være godt gjennomarbeidet, oversiktlig og sammenhengende.

Særlig positivt finner vi det at Helse Vest prioriterer en satsing på å styrke pasienter, brukere og pårørende i å medvirke, ta gode beslutninger om egen helse og å mestre egen helsetilstand. Med dette viser Helse Vest at de tar på alvor de utfordringene vi står ovenfor som helsevesen og samfunn. Vi ser også svært positivt på at Helse Vest vektlegger relasjons- og kommunikasjonskompetanse blant sine medarbeidere.

Vi savner imidlertid en tydeligere vektlegging av brukermedvirkning også på tjenestenivå. Dette er generelt sett et kompetansesvakt område i helsetjenesten og bør prioriteres. Les mer i vårt høringsinnspill.

Du finner høringsinnspillet på denne siden.

Her finner du utkastet til Regional utviklingsplan 2023–2035 for Helse Vest.

  • Publisert: 30. oktober 2022.
  • Sist oppdatert: 30. oktober 2022.