Publisert

Se webinar om pårørendeforskning i opptak

Hva vet vi om betydningen av lærings- og mestringstilbud for voksne pårørende? I dette webinaret får du innblikk i hva som finnes av forskning på slike tilbud og hva forskningen sier om utbyttet.

Onsdag 25. mai presenterte André Vågan, seniorforsker ved NK LMH, resultater fra en kunnskapsoppsummering om lærings- og mestringstilbud til voksne pårørende til andre voksne. Oppsummeringen omhandler tilbud som er rettet mot å bedre den enkelte pårørendes egen helse og livskvalitet.

Fikk du ikke med deg webinaret, kan du se det i opptak her:

Du må godta statistics cookies for å kunne se dette innholdet.

Eller du kan klikke deg direkte inn på opptaket i vimeo her.

Kunnskapsoppsummeringen er gjennomført i samarbeid med andre forskere, fagpersoner og personer med brukererfaring. Den vil bli publisert i sin helhet som en vitenskapelig rapport på mestring.no før sommeren. Hensikten er å tydeliggjøre kunnskapsgrunnlaget for tilbud til denne pårørendegruppen, stimulere til utprøving og testing i praksis og identifisere områder med behov for videre forskning.

Relevante lenker:

Tekst: Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 30. mai 2022.
  • Sist oppdatert: 21. juni 2022.