Rettigheter

Jeg synes at de får vite for lite om rettighetene deres.
Ungdom får for seint informasjon om egen sykdom og om konsekvensene av å leve med sykdommen. Skulle ønske vi hadde noe egnet materiell eller noe på internett.

X – it Barneklinikken ansatte

Bilde fra filmen «Treff meg!»
Bilde fra filmen «Treff meg!»

For at unge og deres nærstående skal få et trygt, likeverdig og kvalitetsmessig godt tilbud i møte med helsetjenesten, er det en forutsetning at både helsepersonell, de unge selv og deres nærstående er kjent med hvilke rettigheter de har. Ungdommene har rett til å medvirke i utformingen av tjenester som angår dem, både på individ og systemnivå.

Helsepersonell skal sikre at informasjonen som gis om helsetilstanden, behandling, valgmuligheter, rettigheter osv er tilpasset den unges individuelle forutsetninger, alder og modenhet. Dette innebærer også at så langt det er mulig skal det sikres at ungdommen har forstått innholdet i, og betydningen av disse opplysningene.

  • Ungdom er i stor grad er prisgitt den enkelte tjenesteyter, samt egen innsats, for å få kjennskap til rettighetene.
  • Unge opplever at fagpersonene ofte gir informasjonen til foreldrene og ikke til dem.
  • Konflikt kan oppstå mellom foreldres ønsker om delaktighet og den unges rett til med- og selvbestemmelse.
  • Unges rett til medvirkning ivaretas i liten grad på individ og systemnivå.
  • Mange nettsteder formidler ikke informasjonen på en forståelig og ungdomsvennlig måte.
  • Det finnes store mengder informasjon om unges rettigheter på ulike nettsteder, men informasjonen er fragmentert.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 16. august 2013.
  • Sist oppdatert: 4. mai 2014.