Rettigheter – fordypning

Utdrag fra rettighetsplakaten hos Barneombudet:

  • Du har rett til nødvendig helsehjelp der du bor, og der du midlertidig oppholder deg
  • Er du på sykehus har du rett til å ha minst en av foreldrene hos deg hele tiden. Du har også rett til aktivikteter under oppholdet og til undervisning.
  • Har du spesielle behov eller problemer, har du rett til særskilt hjelp.
  • Du kan selv bestemme å få utført abort. Før du er 16 kan du også få utført abort, men da skal foreldrene dine vanligvis si sin mening. Hvis de sier nei, avgjør fylkeslegen søknaden.
  • Du har rett til å nekte foreldrene å få vite at du har vært hos lege.

Uttalelse fra Norsk forening for unges helse

Norsk forening for unges helse, mener at ungdom i møte med helsetjenesten, i liten grad tilbys aldersadekvat informasjon basert på kunnskap om formidlingsstrategier til denne gruppen. Møtene med ungdom foregår ofte i omgivelser som ikke er utformet for å imøtekomme deres ønsker og behov. Ved overføring mellom barn- og voksenavdeling, til privatpraktiserende spesialister eller til primærhelsetjenesten preges tilbudet av å være tilfeldig organisert og med lite helhetlige løsninger.

Kristoffersen-Rajka, L.G. (2008). Rapport – Nasjonal ungdomsmedisinsk konferanse 2008. LMS Barn, Ullevål Universitetssykehus HF.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 5. september 2013.
  • Sist oppdatert: 6. juli 2023.