Gode møter

– en ungdomsvennlig helsetjeneste

Barnelegen endrer seg med barnet frem til ungdommen.

X-it Barneklinikken foreldre

Bilde fra filmen «Treff meg!»
Bilde fra filmen «Treff meg!»

For å søke hjelp og bli trygg nok til å akseptere en behandling er det viktig å kjenne seg velkommen, sett og hørt. Gode møter handler om å forstå den unges behov, ønsker og helseutfordringer, og understøttes av kunnskap om unges kognitive og psykososiale modning.

Helsetilbud som skal bidra til mestring må tilpasses den enkelte for å oppleves som meningsfulle. I tillegg er støtte fra venner, skolepersonell og foreldre viktig for ungdoms mestring av egen sykdom.

Allerede i 2002 påpekte WHO behovet for å utvikle en ungdomsvennlig helsetjeneste, Youth Friendly Health Services (YFHS). I England har arbeidet pågått over tid, og det kan være nyttig å se på veilederen ”You´re Welcome quality criteria. Making health services young people friendly”, utgitt av Department of Health.

På voksen møter de bare en voksen, ingen ungdomstilnærming.

X-it Barneklinikken foreldre

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 16. august 2013.
  • Sist oppdatert: 4. mai 2014.