Foreldresamarbeid

Vi tenker at vi gjerne vil være med!
De har allerede så mye å slite med, at vi gjerne vil hjelpe til hvis vi kan.

X-it Barneklinikken, foreldre

Bilde fra filmen «Treff meg!»
Bilde fra filmen «Treff meg!»

I løpet av ungdomsårene endres rollene fra at foreldrene har omsorgen, til at den unge tar ansvar for seg selv. I familier uten store konflikter bidrar foreldrenes støtte og engasjement til den unges utvikling og livskvalitet. Helseutfordringer hos ungdom kan gjøre det vanskelig for foreldrene å slippe kontrollen, da konsekvensene av eksperimentering kan bli mer dramatiske enn hos frisk ungdom. Det er viktig at foreldrene gir fra seg noe av kontrollen slik at ungdommen får lov til å ta stadig større ansvar selv. Foreldrene kan oppleve ambivalens; gleden ved å slippe ansvaret og usikkerheten om det går bra.

Foreldrenes rolle reguleres av forventninger hos de og ungdommen, familiekulturen, individuelle behov og av helsepersonells tilnærming og av lovverket. Se rettigheter.

Ved endringer i oppfølgingen i helsetjenesten kan både ungdommen og foreldrene oppleve engstelse og tap. Ingen familier er like, avtaler knyttet til oppfølging og overgang må tydeliggjøres.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 16. august 2013.
  • Sist oppdatert: 4. mai 2014.