Foreldresamarbeid – praktiske tips

Forslag til tiltak:

 • Foreldrene trenger å bli sett, støttet og anerkjent for ressursene de bidrar med.
 • Bidra til kunnskap om ungdommenes rettigheter, behov, utvikling og eksperimentering.
 • Endring av roller kan innebære hjelp med å gi slipp, mens det for andre handler om å ikke trekke seg for tidlig fra oppfølging.
 • Foreldre kan ha behov for støtte og hjelp for å stå i sin rolle. Spør hvordan de har det.
 • Støtte foreldrene i å ivareta egne behov, i oppfølgingen av den unges behov.
 • Foreldre og den unge kan treng hjelp med å enes om felles mål for oppfølging av helsen.
 • Bidra til klare avtaler og plan for videre samarbeid hvor den unge er i fokus.
 • Informasjon om planlagt oppfølging og overføring med tydeliggjøring av ansvar kan redusere usikkerhet.
 • En gradvis overføring til ny behandlingstjeneste med kontaktpersoner kan redusere usikkerhet
 • Ofte er foreldrene informert så lenge den unge bor hjemme
  o Informasjonen kan formidles av den unge selv, evt med skriftelige avtaler medbrakt fra legebesøk.
  o Behandlingstime eller møte med fagperson kan deles i to, hvor foreldrene kommer inn på slutten og ungdommen summerer opp hva de er enige om.
  o Alternativt at foreldrene kommer annen hver gang
 • Gruppebaserte tilbud hvor foreldrene kan møte andre i samme situasjon som seg selv.
 • Informer om ulike støtteordninger og nettverk som kan bistå og støtte.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 6. september 2013.
 • Sist oppdatert: 4. mai 2014.