Psykososial utvikling

– ”Hvorfor gjør de ikke som vi sier?”

Venner gir meg bedre helse. De forstår og støtter meg på en helt annen måte enn det helsepersonell og foreldre gjør. Det viktigste er å ha venner jeg kan være meg selv med!

Gutt, 16 år

Bilde fra filmen «Treff meg!»
Bilde fra filmen «Treff meg!»

Ungdomsårene representerer overgangen fra at foreldrene har omsorgen, til at den unge kan leve et selvstendig liv som voksen.

Den unge opplever i løpet av ungdomstiden en biologisk, kognitiv og psykososial utvikling hvor identitet formes, rollene endres og autonomi og uavhengighet etableres i en sosiokulturell kontekst.

Ungdoms evne til abstrakt tenkning og forståelse for tid er fortsatt under utvikling, i tillegg har de begrenset livserfaring. Fagpersoner, foreldre og ungdommer kan ha helt ulike mål for mestring av helseutfordringen, og eksperimentering og samarbeid er sentrale tema. Ungdom trenger realistisk kunnskap om helseutfordringene og ulike situasjoner som kan oppstå. I dialog og refleksjon kan ungdommen selv, foreldre og fagpersoner bevisstgjøres på hvilke mål og forventninger de har. Er det mulig å enes om felles mål som også ungdommen selv er opptatt av?

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

  • Publisert: 16. august 2013.
  • Sist oppdatert: 4. mai 2014.