Overganger – praktiske tips

Forside sjekkliste fra Ahus: Klar for overføring

Sjekkelisten «Klar for overføring»

– utarbeidet av Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Nå nærmer det seg at du skal overføres til helsetjenester for voksne. Denne sjekklisten vil hjelpe deg til å finne ut om det er noe du mangler av kunnskaper og ferdigheter du vil trenge. Disse kan du jobbe med både den siste tiden her på BUK og videre når du er overført til helsetjenester for voksne.
Last ned sjekklisten (pdf)

 

Forside sjekkliste Ahus: Min helse

Sjekklisten «Min helse»

– utarbeidet av Akershus universitetssykehus HF (Ahus)

Nå som du er blitt ungdom, skal du gradvis ta mer ansvar for din egen helse og behandling. Denne sjekklisten vil
hjelpe deg til å finne ut hva du trenger av kunnskap og ferdigheter. Kryss av og velg ut noen områder du ønsker å bli
bedre på i tiden fremover.
Last ned sjekklisten (pdf)

 

Tips til tiltak som kan bidra til gode overføringer:

 • Begynn forberedelser allerede i tidlig ungdomstid, 10–12 års alder.
 • La den unge være sentral i det tverrfaglige samarbeidet omkring helseoppfølgingen.
 • Diskuter og avklar ansvarsfordeling mellom helsepersonell, foreldre og ungdom.
 • Diskuter om familien skal endre roller for gradvis å overføre ansvar til den unge.
 • Diskuter om den unge skal øve på å bestille resepter, nye timer eller be om attester?
 • Diskuter hvordan formen på konsultasjonene kan endres. Kan den unge ta halve konsultasjonen alene før foreldrene kommer inn, eller ta annenhver konsultasjon alene og annenhver sammen med foreldrene?
 • Informer om rettighetene som endres ved 12 og 16 år. Involver den unge i utforming av eventuelle endringer. For eksempel blir foreldrene vanligvis informert så lenge den unge bor hjemme. Etter fylte 16 år sendes epikriser i ungdommens navn. Vær tydelig på hvilken informasjon som videreformidles til foreldre.

Samtaletema med den unge:

 • Hva heter medisinene du bruker?
 • Hvilke doser står du på?
 • Har du spørsmål knyttet til hverdagen og din sykdom?
 • Vet du hvordan du selv bestiller time?
 • Vet du hvem du er henvist til og hvordan videre oppfølging vil foregå?
 • Har du hilst på kontaktpersonen ved den nye enheten?

Saker behandler bør tenke på

 • Hva bør den unge vite før overgang.
 • Sørg for kontinuitet i oppfølgingen!
 • Opprett kontaktperson ved den nye enheten.
 • Samarbeid med de ulike enhetene både før og etter overføring, for eksempel felles konsultasjoner, telefonkontakt, epikriser.
 • Ha fokus på utdanning, yrkesvalg og yrkesveiledning, og hvordan bidra til at den unge kan unngå fravær fra studier og arbeid.
 • Arranger gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for unge, enten diagnoserelaterte eller på tvers av diagnoser. link
 • Bruk ”Individuell Plan” ved behov.
 • Formidle aktuell informasjon til den unge og familien, enten fra nettet eller på papir.

 

En overgang når man kommer på voksen. Det er greit å starte på barneavdelingen. Vet om forskjellige medisiner og sånn. Forberede på barneavdelingen. Men gradvis.

X-it Barneklinikken, ungdomsgruppen

 

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 29. august 2013.
 • Sist oppdatert: 4. mai 2014.