Publisert

E-læring: Samhandling for et lettere liv

Et e-læringsprogram som skal gi helsepersonell og erfarne brukerrepresentanter økt kunnskap om livsstilsendring ved sykelig overvekt, er i vinter testet ut via internett og PC.

Rundt 35 personer bestående av tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukerrepresentanter fra hele landet, var i vinter med på å teste ut e-læringsprogrammet «Samhandling for et lettere liv» som er utviklet i prosjektet «I likevekt med IKT – IKT som verktøy for livsstilsendring ved sykelig overvekt» (se faktaboks om prosjektet under).

Her ser du startsiden til e-læringsprogrammet «Samhandling for et enklere liv».
Her ser du startsiden til e-læringsprogrammet «Samhandling for et lettere liv».

Bedre samhandling

Forekomsten av sykelig overvekt øker i Norge. De som bruker e-læringsprogrammet skal få økt kunnskap om livsstilsendring i forbindelse med sykelig overvekt.

E-læringsprogrammet som er testet ut nå, skal inngå i et kompetansehevingsprogram som skal gå over ett år. Det skal bestå av tre fysiske dagssamlinger og oppgaver som skal løses mellom samlingene. Målet er at kompetansehevingsprogrammet skal gi bedre samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste og bedre pasientforløp.

Læring og mestring

Om prosjektet

I tillegg til Rigmor Furu fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) i Tromsø og Randi Solstad fra lærings- og mestringssenteret ved Helgelandssykehuset avdeling Mosjøen, består prosjektgruppa av ansatte i kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn, nettverket for lærings- og mestringssentrene i Helse Nord, erfarne brukerrepresentanter og representanter fra Landsforeningen for overvektige (LFO). Prosjektet er finansiert av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering over tre år, og det er LFO som eier prosjektet.

Bakgrunnen for prosjektet var at sykehusene i Nord fikk i oppgave fra Helse Nord å gi behandlingstilbud for sykelig overvekt, utover kirurgi. Arbeidet er også i tråd med samhandlingsreformens intensjon om at kommunene i større grad skal jobbe med forebyggende helsearbeid i samarbeid med blant annet spesialisthelsetjenesten.

I tråd med arbeidsmåten for utvikling av lærings- og mestringstilbud, er e-læringsprogrammet utviklet i et likestilt samarbeid mellom tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukere.

– Brukerrepresentantenes erfaringer har vært sentrale i utformingen av faginnholdet og spesielt i valg av tittel på læringsprogrammet, forteller Rigmor Furu ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) i Tromsø.

Hun er prosjektleder sammen med Randi Solstad som er leder ved lærings- og mestringssenteret ved Helgelandssykehuset avdeling Mosjøen.

– Nå som e-læringsprogrammet er testet i pilotprosjektet, skal vi evaluere og forbedre programmet. Evalueringene vi har fått inn så langt, tyder på at det har blitt godt mottatt, sier Solstad.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at oppbyggingen av programmet og modulene synes logisk og godt strukturert, og at det er bra at der er faglitteratur som støtter hele veien. Det trekkes også fram at det er positivt med såpass sterkt fokus på de psykiske faktorene ved overvekt og endringsprosesser. Av forbedringsmuligheter ser vi at det blant annet er ønske om flere konkrete tips om tiltak i lokalmiljøet.

Blir tilgjengelig for flere

De som får tilbud om å bruke programmet, er i første omgang erfarne brukerrepresentanter og helsepersonell i både kommune- og spesialisthelsetjeneste i nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset Mosjøen, det vil si kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn.

– Testperioden har skapt nysgjerrighet. Flere oppgir at de ønsker å gjennomføre kompetansehevingsprogrammet, forteller Solstad.

– Det endelige kompetansehevingsprogrammet vil ha overføringsverdi til andre kommuner og helseregioner. Vi planlegger etter hvert å gjøre e-læringsprogrammet tilgjengelig for andre interesserte på et nettsted med fritt tilgjengelige ressurser innen overvekt og folkehelse.

Solstad påpeker at et slikt nettsted vil kreve en regional utviklingsprosess, hvor de planlegger nærmere hvem som skal ha ansvar for å oppdatere innhold og følge opp aktiviteter på nettstedet.

Råd til andre

Deltakere fra prosjektgruppe og referansegruppe til «I likevekt med IKT». Randi Solstad er nummer tre fra høyre. Foto: Rigmor Furu.
Deltakere fra prosjektgruppe og referansegruppe til «I likevekt med IKT». Randi Solstad er nummer tre fra høyre. Foto: Rigmor Furu.

Solstad og Furu forteller at det mest utfordrende i prosjektet fram til nå har vært å få frigjort nok tid og ressurser hos fagfolkene til å arbeide med prosjektet og å velge ut relevant fagstoff blant et stort utvalg og avgrense fagstoffet. Det har dessuten tatt mye tid og ressurser å utvikle fagstoffet til nettbasert form.

De har følgende tips til andre som skal i gang med å lage e-læringsprogram som skal brukes til kompetanseheving:

  • arbeid godt med forankring hos ledelsen på ulike nivå for å få prioritere tid til å arbeide med prosjektet
  • start med å lage en god disposisjon, spesifiser hva dere skal gjøre og tydeliggjør målene
  • ha noen fysiske samlinger i prosjektgruppa
    I dette prosjektet har mesteparten av møtene foregått enten via telestudio eller i det nettbaserte læringsrommet. Å ha noen fysiske samlinger i utviklingsarbeidet har bidratt til å styrke samhold og relasjoner i prosjektgruppa. Fleksibilitet i arbeidsformene har dessuten bidratt til å gjøre utveksling av kunnskap og erfaringer mer tilgjengelig for deltakerne i prosjektgruppa.

Neste fase i prosjektet blir å utvikle et nettbasert lærings- og mestringstilbud for personer som har sykelig overvekt, og deres pårørende. Målet er at dette e-læringstilbudet skal være ferdig innen våren 2014.

 

Skrevet av Norunn K. Torheim.

 

  • Publisert: 9. april 2013.
  • Sist oppdatert: 4. januar 2019.