Publisert

Praksiseksempel: Helsepedagogikk for brukere

Gjennom helsepedagogiske tilbud kan brukere få bedre forutsetninger for å bidra i samarbeid, gjennomføring og evaluering av lærings- og mestringstilbud.

Undervisning av voksne
Illustrasjonsfoto: yaymicro.com.

Av Stein Conradsen

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge har i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF og Tiller Distriktspsykiatriske Senter (DPS) utviklet et helsepedagogisk tilbud for brukere. Tilbudet er rettet mot personer som er aktive i brukerorganisasjoner, og aktuelle som bidragsytere i lærings- og mestringstilbud.

Dette er et godt eksempel på samhandling mellom brukerorganisasjoner og spesialisthelsetjenesten.

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra de som har deltatt på det helsepedagogiske tilbudet, er overveiende positive og svært positive.

Deltakerne opplever at de føler seg tryggere på å dele av sine erfaringer på en gjennomtenkt måte, de får reflektert over flere tema som oppleves nyttige og tilegner seg relevant kunnskap.

Det oppleves også positivt å være i en setting med flere i tilsvarende situasjon. Deltakerne opplever seg tatt på alvor og at deres erfaringer og bidrag blir hørt.

Noen av tilbakemeldingene har gått på at deler av tilbudet har vært for teoretisk. Det har derfor blitt endret over tid. Det har blitt lagt mer vekt på praktisk planlegging av undervisning og noe mindre på didaktikk (undervisningslære) som sådan.

Her kan du lese om planlegging, gjennomføring og evaluering av ett av de helsepedagogiske tilbudene for brukere:

Hvem er tilbudet for?

Brukere som skal delta som ressurspersoner i samarbeid, gjennomføring og evaluering av lærings- og mestringstilbud. I tillegg kan brukerne få bedre grunnlag for å utvikle tilbud i brukerorganisasjonenes regi.

Kan pårørende delta på hele eller deler av tilbudet?

Ja.

Hvor holdes tilbudet?

Ulikt sted fra år til år i Midt-Norge, inkludert Møre og Romsdal.

Hvem er tilbudet i regi av?

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge 

Brukerstyrte sentre

Ansvaret for brukeropplæringsprogrammene ligger hos bruker- og pårørendeorganisasjonene og de regionale brukerstyrte sentrene. De regionale sentrene har ansvar for å utvikle og administrere forskjellige brukeropplæringstilbud.
Kilde: erfaringskompetanse.no

Planlegging

Hvem har samarbeidet om å utvikle tilbudet i utgangspunktet?

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge, Tiller Distriktspsykiatriske Senter (DPS) og Ressurs for opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge (ROPP).

Hvem planlegger tilbudet?

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge og Ressurs for opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge (ROPP).

Hvordan rekrutterer dere deltakere til tilbudet?

Gjennom partnerorganisasjonene til Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge.

Kan du anslå hvor mange timer henholdsvis fagpersoner og brukerrepresentanter bruker på å planlegge det helsepedagogiske tilbudet?

6 timer hver.

Gjennomføring

Hvem gjennomfører tilbudet?

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge og Ressurs for opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge (ROPP)

Hvor mange deltakere har dere?

10–20

Hvor ofte er det samlinger?

Én gang årlig. Startet i 2009.

Hvor lenge varer samlingene?

To halve dager.

Innhold: Hva er tema for hver av samlingene?

  • Om mestring
  • Planlegging og gjennomføring av tilbud («didaktikk»)
  • Presentasjonsteknikk
  • Fortellingsmetodikk
  • Praktiske fremføringsøvelser

Innhold: Hvilke innlegg holder fagpersoner og brukerrepresentanter?

Fagperson holder innleggene, brukerrepresentant deltar som medgruppeleder og deler erfaringer.

Evaluering

Hvordan evaluerer dere tilbudet?

Muntlige tilbakemeldinger og skriftlig.

Annet

Vi arbeider med en manual som inneholder en «lærerveileder» og øvrig materiell (for eksempel PowerPoint-presentasjoner) som forventes å bli publisert i 2015. Denne vil bil tilgjengelig for alle på nett og vil også komme i papirversjon. Utvikling av manualen støttes av ExtraStiftelsen.

Kontaktinformasjon

Stein Conradsen
stein.conradsen[at]helse-mr.no, telefon: 932 44 128
rådgiver, Ressurs for opplæring av pasienter og pårørende i Midt-Norge (ROPP), Volda sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge:
post[at]varres.no. Kontaktpersoner Arthur Mandahl og Hege Hafstad

(bytt ut [at] med @ når du skal sende e-post)

Praksiseksempel

Dette praksiseksempelet har kommet i stand ved at Stein Conradsen har fylt ut skjema på mestring.no for å dele erfaringer med andre i lærings- og mestringsfeltet.

Vil du dele dine erfaringer?

Gå til artikkelen vår Vil du bidra med praksiseksempel? og se hva som skal til for at du kan dele dine erfaringer gjennom mestring.no.

 

  • Publisert: 24. juni 2014.
  • Sist oppdatert: 4. januar 2019.