Publisert

Helsepedagogikk i studieløpene: prosjektgruppe på plass

Prosjektgruppa i prosjektet «Helsepedagogikk i studieløpene innen helseprofesjonsutdanninger på bachelornivå» var samlet for første gang forrige uke. Da så gruppa på dokumentanalyser så langt og diskutere veien videre i prosjektet.

Prosjektgruppe HiOA-NK LMH-prosjekt
Prosjektgruppa: Fra venstre førsteamanuensis Sidsel Tveiten (HiOA), spesialrådgiver Kari Hvinden (NK LMH), spesialrådgiver Kari R. Hovde (Oslo universitetssykehus (OUS)), høgskolelektor Nora Hagstrøm (HiOA), høgskolelektor/stipendiat Elisabeth Hessevaagbakke (HiOA), seniorrådgiver Gro Moldstad (HiOA), masterstudent i empowerment Tone Hole (HiOA) og høgskolelektor/prosjektleder Nina Bjerketveit Ødegaard (HiOA). Høgskolelektor Kirsten Samstad (HiOA) høgskolelektor Lena Andersson (HiOA) og spesialrådgiver Liv-Grethe Kristoffersen Rajka (NK LMH) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Prosjektet «Helsepedagogikk i studieløpene innen helseprofesjonsutdanninger på bachelornivå» er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Vil styrke fokuset på helsepedagogikk

NK LMH og HiOA gjennomfører nå en analyse av programplaner for helseprofesjonsutdanninger ved HiOA. Målet i første omgang, er å utarbeide en systematisk kunnskapsoversikt over fagfeltet helsepedagogikk – hva finnes i dag av beskrivelser av læringsutbytte knyttet til dette i programplanene, og hva finnes av forskning på feltet?

– Vi ønsker å bidra til å styrke fokus på helsepedagogikk i helseprofesjonsutdanningene, integrere fagfeltet som del av praksisstudiene samt skape forpliktende samarbeid og samhandling om fagfeltet mellom studiested og praksissted, forteller prosjektleder for HiOA, Nina Bjerketveit Ødegaard.

Lærings- og mestringstjenester i kommuner og helseforetak er blant potensielle praksissteder for studenter fra helseprofesjonsutdanninger.

Mangfold i bruk av begreper

Ødegaard forteller at de så langt har analysert studieprogramplaner for studieåret 2013–2014 for bachelorstudiene innen sykepleie, ergoterapi og fysioterapi ved HiOA. De ser allerede nå at det er et mangfold i bruk av begreper som favner helsepedagogikkfeltet.

– Her er det mye spennende å arbeide videre med, og utdanningene har mye å lære av hverandre på fagfeltet. Vi må arbeide sammen for å skape en felles begrepsbruk og forståelse av fagfeltet i fremtiden, sier hun.

– Dette vil igjen ha betydning for tilrettelegging for læring av helsepedagogikk i studieløpet, og spesielt i praksisstudiene. Praksisfeltet er en viktig læringsarena for å tilrettelegge for læring av helsepedagogikk, som igjen fordrer kompetanse innen fagfeltet blant praksisveilederne. Det vil det være viktig i å kartlegge i et eventuelt senere prosjekt, påpeker hun.

 

Se også omtale av prosjektet da det startet opp tidligere i høst.

 

Tekst og foto: Norunn K. Torheim

 

  • Publisert: 21. november 2013.
  • Sist oppdatert: 4. januar 2019.