Publisert

Helsepedagogikk i studieløpene – samarbeidsprosjekt mellom HiOA og NK LMH

Hvordan skal framtidige arbeidstakere i helse- og omsorgssektoren tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen helsepedagogikk? Det er et sentralt spørsmål i et nytt samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Liv-Grethe Kristoffersen Rajka og Nina Bjerketveit Ødegaard
Liv-Grethe Kristoffersen Rajka (til venstre) og Nina Bjerketveit Ødegaard.

Prosjektet har i første omgang en tidsramme på seks måneder. Nina Bjerketveit Ødegaard og Liv-Grethe Kristoffersen Rajka jobber i prosjektet fra henholdsvis HiOAs og NK LMHs side. I løpet av høsten skal de etablere en styringsgruppe og en prosjektgruppe med representanter fra HiOA, NK LMH og fagmiljøene.

Kartlegging først

Gjennom litteraturgjennomgang og dokumentanalyse skal de kartlegge undervisningstilbudet innen helsepedagogikk ved HiOA. Deretter skal de vurdere innholdet i tilbudet og omfanget av tilbudet. De skal se på både teori og praksis, og kartleggingen skal gjøres på tvers av helsefagprofesjonene ved høgskolen.

I forlengelsen av prosjektet tar HiOA og NK LMH sikte på å jobbe videre sammen for å styrke innsatsen på helsepedagogisk kompetanse i utdanningen og praksisplassene for framtidige studenter.

 

Tekst: Liv-Grethe Kristoffersen Rajka og Norunn K. Torheim. Foto: Norunn K. Torheim.

  • Publisert: 28. august 2013.
  • Sist oppdatert: 4. januar 2019.