Praksiseksempler – tilbud

Her kan du lese artikler skrevet av NK LMH eller brukere og fagpersoner i lærings- og mestringsfeltet.

Vil du skrive praksiseksempel? Les mer om hvordan du kan bidra med praksiseksempel. Fyll ut vårt skjema på nett så er du i gang.

Se egen side med praksiseksempler som omhandler helsepedagogiske tilbud og organisering og samhandling.

SMIL: Mestring for unge pårørende

Gruppetilbud for barn og unge som pårørende skaper åpenhet og økt mestring. Og kan forhindre at de selv får problemer.
Les mer, publisert 3. mai 2022

Filmatisering av brukerinnlegg

Mads Johan Øgaard - madsjohanogaard.comHva gjør man når man ønsker å samarbeide videre med en erfaren bruker som skal flytte til et annet sted i landet? Ved Nordlandssykehuset var det nettopp dette spørsmålet som sparket i gang et prosjekt med mål om å filmatisere et brukerinnlegg.
Les mer, publisert 16. februar 2022

Første brukerkurs ved Nordlandssykehuset

Brukermedvirkning i praksis krever kompetanse, både hos helsepersonell, brukerrepresentanter og ledelse. Ved Nordlandssykehuset har de nå gjennomført sitt første kompetansehevende kurs for brukermedvirkere.
Les mer, publisert 9. februar 2022

Fra skepsis til nye oppdagelser

Tidligere i år gjennomførte Habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Fonna sitt første heldigitale Starthjelpkurs. Her deler de noen erfaringer.
Les mer, publisert 30. september 2021

Erfaringer med å arrangere digitale kurs

Ved Stavanger universitetssykehus har de kastet seg rundt og gjennomført flere digitale lærings- og mestringstilbud denne våren. Her deles noen erfaringer.
Les mer, publisert 25. juni 2020

Korte praksiseksempler fra kommunene

Her vil du finne korte eksempler fra arbeidet med lærings- og mestringstilbud i kommunene. Praksiseksemplene kan gi inspirasjon og nyttig informasjon om innhold i og samarbeid om tilbudene.
Les mer, publisert 31. august 2015

Samhandler om lærings- og mestringstilbud for unge og deres foreldre

Einhild Selnes og Karen Therese Sulheim HaugstvedtVed Ahus er fagdager og opplæring av gruppeledere i både helseforetak og samarbeidende kommuner, et sentralt virkemiddel for å få etablert nye lærings- og mestringstilbud for unge som har langvarige helseutfordringer, og deres foreldre.

Les mer, publisert 28. oktober 2014

Pårørendekurset TA TAK

Blomst som vokser opp fra asfalt. Foto: yaymicro.com.Kurset TA TAK bidrar til å gjøre pårørende til personer som sliter med sin psykiske helse eller med rusavhengighet, bevisste på sammenhengen mellom hverdagen sin og belastningene de har som pårørende.

Av Mette Grytten, rådgiver ved Kompetansesenter rus – Midt-Norge i St. Olavs hospital HF, seksjon Møre og Romsdal 

Les mer, publisert 10. juni 2014

Fylkesdekkande hjarterehabilitering ved Nordfjord sjukehus

Hjarterehabilitering Nordfjord sjukehusHensikta med tilbodet er å lære kvar enkelt pasient å leve best mogeleg med sin hjartesjukdom, samt å få kunnskap og praktisk trening i livsstilsendringar som kan bidra til at ein unngår eller reduserer faren for nye hjartehendingar.

Av Hilde Manseth Bjørhovde, lærings- og meistringskoordinator ved Nordfjord sjukehus, Helse Førde HF

Les mer, publisert 4. april 2014

Fra «Overlevelseskurs for ungdom» til «Drop–in for ungdom og ungdomsforeldre»

Drop-in, brosjyretoppSystematisk jobbing med brukermedvirkning ved lærings- og mestringssenteret ved Stavanger universitetssjukehus, har resultert i et ungdomstilbud som er i tråd med ungdommenes ønsker og behov. Hvordan kan vi nå ut til ungdommene med tilbudet?

Av Kari Fredriksen, leder av lærings- og mestringssenteret, Stavanger universitetssjukehus.

Les mer, publisert 4. februar 2014

Samhandling om lærings- og meistringstilbod for personar som har kols

Kols. Illustrasjonsfoto: colourbox.com.Lungerehabilitering som del av lærings- og meistringskurs for personar som har kronisk lungesjukdom, kan bidra til at dei meistrar kvardagen betre. Korleis kan denne store pasientgruppa ivaretakast i eit pasientforløp?

Av Jorunn Sekse, funksjonsleiar/sjukepleiar ved lærings- og meistringssenteret (LMS) Odda sjukehus, Helse Fonna HF

Les mer, publisert 28. januar 2014

Livet med LAR – kurs for LAR-pasientar

Sjåfør. Foto: colourbox.comKurset for pasientar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har blitt utvikla i samarbeid mellom pasientar, ruskonsulentar frå kommunar og helseføretaket og koordinator frå lærings- og meistringssenteret i Helse Fonna HF. Når samarbeid og oppfølging frå fagsida er god, blir kursdeltakarane nøgde.

Av Kari Vik Stuhaug, førstekonsulent ved lærings- og meistringssenteret/barn som pårørande, Helse Fonna HF. 

Les mer, publisert 21. januar 2014

Gode erfaringar med pasient- og personalundervisning som lærings- og meistringstilbod

Dato. Illustrasjonsfoto: colourbox.com.Lærings- og meistringssenteret klinikk psykisk helsevern Helse Fonna HF har i fem år arrangert pasient- og personalundervisning ved Valen sjukehus og Folgefonn DPS . Tilbodet er i dag godt innarbeid og har god deltaking.

Av Aase Borgen Haktorson, psykiatrisk sjukepleiar som jobber i fagstilling i lærings- og mestringssenteret (LMS) psykisk helsevern i Helse Fonna HF. 

Les mer, publisert: 14. januar 2014

Den kraftfulle gjenkjennelsen

Gjenkjennelse hjerter. Foto: colourbox.comI mitt møte med min egen alvorlige psykiske sykdom var det å møte mennesker med samme sykdom en inspirasjon og avgjørende faktor i min bedringsprosess. I dag deler jeg mine erfaringer med dem som trenger det.

Av Wenche Evensen, erfaringsmedarbeider i en 20 prosent stilling tilknyttet lærings- og mestringssenteret ved psykiatrisk klinikk, Helse Fonna HF.

Les mer, publisert 7. januar 2014

Skolen – viktig arena for å oppdage barn som sliter

Skole. Illustrasjonsfoto: colourbox.comI et prosjekt i Stavanger setter familieterapeuter søkelys på hvordan man kan samarbeide med skolene for å oppdage barn som sliter fordi de har rusmisbruk eller psykisk/somatisk sykdom i familien. Av Lise Rasmussen, familieterapeut ved PårørendeSenteret i Stavanger.

Les mer, publisert 17. desember 2013

Samhandler om tilbud for barn og unge som er pårørende

Per Øyvind Lindgren og Helene MorvikI Kristiansand samarbeider kommunen og helseforetaket om SMIL – et gruppetilbud for barn og unge som har foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer. De får gode tilbakemeldinger fra deltakerne og ønsker langsiktige samarbeidsavtaler.

Les mer, publisert 12. desember 2013

Søskengrupper som gir mestring

Søskengrupper. Foto; colourbox.comSøsken til barn og unge med psykiske problemer kan få en bedre hverdag gjennom å møte andre i lignende situasjon. Det viser fire års erfaring med søskengrupper ved barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital i Trondheim.

Av Inger Marie Opøien, fagrådgiver ved lærings- og mestringssenteret, barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP-klinikk), St. Olavs Hospital HF.

Les mer, publisert 10. desember 2013

Mestringskurs for pårørende

Tre. Foto: Jane Elin Marthinussen for PårørendeSenteretPårørendeSenteret i Stavanger har gjennom 15 år utviklet mestringstilbud for pårørende. Tilbudene kan være nyttige for både spesialist- og kommunehelsetjenesten ellers i landet.

Av Liv Kleppe, klinisk sosionom og familieterapeut og daglig leder ved PårørendeSenteret i Stavanger.

Les mer, publisert 3. desember 2013

Selvhjelpsgrupper god «terapi» for pårørende

Selvhelpsgrupper pårørende. Foto: ColourboxI møte med andre i samme situasjon får pårørende hjelp til å takle utfordringer, som sorg og skuffelse over de tapte mulighetene og alle løgnene som følger med rusproblemene.

Av Reidun Sundli Ramberg, erfaringsmedarbeider ved lærings- og mestringssenteret ved Rusbehandling Midt-Norge HF.

Les mer, publisert 26. november 2013

Viktig møtested for pårørende og fagfolk på rusfeltet

Dame med paraply. Illustrasjonsfoto: istockphoto.comPå Møteplass treffes pårørende og fagfolk på en likeverdig arena og utveksler erfaringer som er særlig aktuelle for pårørende.

Av Helga Melkeraaen, seniorrådgiver ved Rusbehandling Midt-Norge HF/lærings- og mestringssenteret.

Les mer, publisert 19. november 2013

Pårørendeundervisning som bygger bro

Kunnskapstråder. Foto: Dora Schmidt Stendal.Det eksisterer et gap mellom de profesjonelles og de pårørendes opplevelse av behandlingstilbudet. Dette viste seg tydelig da vi åpnet for erfaringsutveksling i undervisningen for pårørende.

Av Dora Schmidt Stendal, fagutvikler ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Allmennpsykiatrisk klinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Døgnenheten Tromsø.

Les mer, publisert 12. november 2013

Det er brukerne som vet best hvor skoen trykker

Miniatyrbilde Rina Thoresen og Elisabeth Brekken.Brukerrepresentanter er like viktige som fagpersoner i arbeidet med lærings- og mestringstilbud. To brukerrepresentanter som i høst har vært med på lærings- og mestringskurs for personer som har høyt eller lavt stoffskifte, deler sine erfaringer fra brukerrepresentantrollen med oss.

Les mer, publisert 11. november 2013

Opplæring for pårørende – felles læringsarena

Illustrasjonsfoto: Undervisningskveld.Fagpersoner kan lære mye av undervisningskveldene for pårørende. I Tromsø skifter perspektivet etter pausen.

Av Astrid Weber, erfaringskonsulent ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Allmennpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Les mer, publisert 5. november 2013

Nytenkning om læring og mestring i Tromsø

Cathrine Kristoffersen og Tone NørenHvordan skal kommuner jobbe med lærings- og mestringstilbud på best mulig måte? Det spørsmålet har Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge jobbet sammen om i et par år. Koordinatorfunksjon, samarbeidsnettverk mellom helseforetaket og kommunene, interkommunalt samarbeid og e-læring, er ifølge dem stikkord for gode tjenester i deres region.

Les mer, publisert 6. mai 2013

Kommunalt lærings- og mestringsarbeid i startgropa

Live Hellum og Thomas AndersenFredrikstad kommune etterlyser en nasjonal veileder som beskriver hvordan kommuner skal drive lokale lærings- og mestringstilbud for personer som har kroniske sykdommer. De etterlyser også forskning som viser langtidseffektene av tilbudene. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er på saken.

Les mer, publisert 8. april 2013

Læring og mestring – noter som gir gjenklang

samspill_100Eksemplene under kommer fra heftet «Læring og mestring – noter som gir gjenklang», som ble laget i forbindelse med erfaringskonferansen i Trondheim våren 2012. Nederst på siden kan du bla i heftet eller laste det ned fra nett.

 • Demens – Når mamma dør
  Det begynte for seks–syv år siden. En kokeplate som ikke ble skrudd av, små forglemmelser og rot i avtaler. Og en mamma som får diagnosen Alzheimer, den vanligste demenssykdommen. Og, om hverdagen til en haugesundsfamilie som snus gradvis opp ned. En vakker, mørkhåret kvinne entrer hotell Amanda som ligger perfekt til på kaia i Haugesund.
  Les mer
 • Demens – Pårørendetilbud i Odda
  Andelen mennesker som har demens stiger i takt med det faktum at folk lever lenger. Det betyr stadig flere familier opplever at mor, far eller partneren får demens.
  Selv om kalenderen sier midten av mars står sola høyt på himmelen i den tette fjordbyen Odda. Gradestokken viser tolv grader og silhuetten med snøkledde fell mot en knallblå himmel er som et vakkert postkort.
  Les mer
 • Diabetes – Sukker i ubalanse
  Diabetes type 2 rammer mange. Altfor mange. Oppskriften på et godt liv videre er omlegging av kosthold, livsstil og måte å tenke på. Syv kommuner på Sunnmøre samarbeider om et lærings- og mestringstilbud som er verdt å dele.
  En som vet hvor enkelt og samtidig problematisk en livsstilsendring kan være, er diabetesykepleieren Gerd Helen Moe Masdal. 11 års fartstid på diabetespoliklinikken i Volda, samt 21 gjennomførte lærings- og mestringsstilbud til nettopp denne gruppen, gir henne troverdighet.
  Les mer
 • Eldretilbud – Livslyst i Sandefjord
  Fra 2012 og fremover vil en stadig større del av den totale befolkningen være pensjonister. Ved lærings- og mestringssenteret i Sandefjord kommune tar de dette på alvor ved å initiere og koordinere Livscaféer.
  Sandefjord, januar 2012
  .
  Bilder av dyr, natur, mat og hus ligger strødd utover gulvet. Ti personer med bøyde hoder beveger seg langsomt mellom bildene. Noen stopper opp, andre smiler litt sjenert mens de vurderer de ulike motivene.
  Les mer
 • SMIL – Når barn blir omsorgspersoner
  Tusenvis av barn har foreldre som sliter med psykiske og/eller rusrelaterte problemer. Emilie (12) fra Oslo har en pappa som er psykisk syk, for henne ble gruppetilbudet SMIL – styrket mestring for livet, et vendepunkt.
  Det er torsdag og for Emilie betyr det pappaettermiddag. Klokken nærmer seg tidspunktet når hun og lillebroren hentes.
  Les mer
 • SMIL – Å gjøre en forskjell
  I lærings- og mestringstilbud representerer erfaringsbasert kunnskap en sentral del. Evalueringer viser at innspill, historier og råd fra erfarne brukere ofte er de viktigste elementene i tilbudet. I SMIL – styrket mestring i livet, har Susanne vært en ressurs.
  Susanne forteller at hun er brukerrepresentant fordi hun skulle gjerne ønske det fantes en sånn gruppe da hun selv var liten.
  Les mer
 • Ungdom og mestring – Ung mestring
  ”Aj, det hadde vært fint å snakke med andre ungdommer med samme diagnose. Like spennende å møte andre ungdom med andre diagnoser også.”
  Utsagnet overfor er fra prosjekt X-it Barneklinikken, og rører kjernen i hvordan en i et lærings- og mestringsperspektiv samarbeider for å lage gode gruppetilbud for ungdom.
  Les mer

Bla i heftet under eller last ned pdf av heftet.

Fyll ut skjemaet for å stille oss spørsmål, komme med innspill eller kommentarer. Vi svarer vanligvis i løpet av en arbeidsuke. Din tilbakemelding bidrar til at vi kan fortsette å forbedre innholdet på nettsiden vår.

"*" obligatorisk felt

 • Publisert: 21. november 2018.
 • Sist oppdatert: 1. februar 2023.