Publisert

Erfaringer med å arrangere digitale kurs

Ved Stavanger universitetssykehus har de kastet seg rundt og gjennomført flere digitale lærings- og mestringstilbud denne våren. Her deles noen erfaringer.

Flere har denne våren kontaktet NK LMH for å høre om erfaringer med digitale lærings- og mestringstilbud. Det har vært mye oppmerksomhet i lærings- og mestringsfeltet omkring det å tilpasse seg den spesielle situasjonen som kom med spredningen av Covid-19. Videoer, podkaster og nye nettsider har blitt utviklet i rekordfart, og flere har kommet godt på vei med å arrangere digitale gruppetilbud.

Full fart

Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Stavanger universitetssykehus er av de som har rukket å gjøre seg en del erfaringer med kurs via video. Ved hjelp av Norsk Helsenetts verktøy for videokonsultasjoner har de denne våren gjennomført en rekke digitale gruppetilbud.

– Jeg tror det er viktig at lærings- og mestringsaktivitet som organisert virksomhet blir gjennomført også nå, og at vi bruker teknologien for alt den er verdt, sier Kari Fredriksen, leder ved LMS i Stavanger.

Siden 11. mai har senteret gjennomført 13 digitale kurs for 11 ulike diagnosegrupper. Omkring 165 pasienter og pårørende har deltatt. Av disse har 87 personer levert inn evalueringsskjema.

– Vi har brukt det samme digitale evalueringsskjemaet på disse kursene som vi har på våre andre kurs. 89% av de som har evaluert kurset sier at det var nyttig, mens kun 3 % har svart at det ikke var nyttig, forteller Fredriksen.

Hun forteller videre at disse resultatene ikke er så ulike de hun ser i evalueringen av kursene med fysisk oppmøte.

Positiv opplevelse

Ved LMS i Stavanger brukte de en drøy måneds tid til forberedelser før de gjennomførte sitt første digitale kurs. Fredriksen forteller at alle involverte får prøve seg på både pedagogiske, tekniske og relasjonelle sider ved å lage digitale kurs. Erfaringene så langt oppsummeres slik:

  • Tilbakemeldingene fra pasientene er generelt gode.
  • Pasientorganisasjonene og de erfarne brukerne er positive.
  • Fagfolkene som underviser er stort sett er positive, spesielt når jobben er gjort.

En deltaker sa at selv om vi ikke møtes fysisk så var det godt å høre om andre i samme situasjon: «Jeg er ikke så aleine lenger».

Krevende, men mindre utfordringer enn forventet

Fredriksen sier at det har vært en del tekniske utfordringer. De fleste har blitt løst med god bistand fra Helse Vest IKT. Hun forteller at digitale kurs oppleves som mer krevende å arrangere enn kurs med fysisk oppmøte. Dette skyldes at det er flere ting som det ikke er mulig å ha kontroll på, og det skaper usikkerhet hos arrangørene. Likevel synes de ansatte ved LMS i Stavanger at det er spennende å jobbe med digitale lærings- og mestringstilbud.

For kursdeltakerne kan det virke som om de tekniske utfordringene er av mindre betydning.

– De som evaluerer er flinke til å skrive frie kommentarer, og jeg hadde ventet at mange ville handle om det tekniske. Men det har det vært lite av. Selv om vi vet at det har vært tekniske utfordringer på noen kurs, er det få kommentarer om det, sier Fredriksen.

Planer videre

Det har vært en bratt læringskurve for de som har vært involvert i lærings- og mestringsvirksomhet i Stavanger denne våren. De ser imidlertid behov for mer kunnskap om denne måten å arrangere tilbud på.

– Jeg tror vi må bygge opp en god erfaringsbase over tid, og det er vi i gang med, legger Fredriksen til.

For senteret er derfor planen for høsten nå endret.

– Vi kommer til å kjøre både digitale kurs og kurs med fysisk oppmøte så lenge pandemisituasjonen krever det. Det er mye ros og nesten alltid en kommentar om at dette var bra, men det er nå kjekt å møtes da, avslutter Fredriksen.

Mangel på kunnskap om effekt

NK LMH skrev i våres en omtale om en kunnskapsoppsummering om videomøter i gruppebaserte lærings- og mestringstilbud. I oppsummeringen ble det rapportert om positivt utbytte i flere av studiene. Likevel fremheves det at det fremdeles er for få studier til at det kan konkluderes om effekt av videomøter.

– Det er flott å se at mange i praksisfeltet er så tilpasningsdyktige og at vi får opp gode alternativer og supplement til fysiske møter! Vi ser imidlertid at det er viktig å få samlet mer kunnskap om både effekt og utbytte, samt hva som gjør at digitale kurs blir virksomme. Her trenger vi både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

Hun inviterer alle i lærings- og mestringsfeltet til å dele sine erfaringer.

– Vi håper at de som har planer om å gjennomføre kurs digitalt denne høsten, tar kontakt med oss slik at vi kan bidra til erfaringsdeling og kanskje legge til rette for at man har noen å ta kontakt med i videreutviklingen av tilbud, avslutter Bratli.

Relevante saker:

  • Publisert: 25. juni 2020.
  • Sist oppdatert: 25. juni 2020.