Publisert

Nye nettsider om evaluering av aktivitet

Vi har laget en egen seksjon på mestring.no om evaluering av lærings- og mestringsaktivitet. Her finner du en spørsmålsbank, gode eksempler, standardiserte spørreskjemaer samt tips og veiledning.

Bedre evaluering og rapportering av resultater fra lærings- og mestringstilbud er viktig for videreutvikling av virksomheten. I samarbeid med praksisfeltet har Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) kartlagt og vurdert ulike evalueringsintrumenter, og resultatene er nå tilgjengelig på mestring.no under fanen Evaluering av aktivitet.  Her finner du informasjon om hva som er viktig å tenke på når du skal planlegge evaluering av lærings- og mestringstilbud, enten det handler om lokal kvalitetsutvikling av praksis eller en mer forskningsmessig tilnærming til evaluering.

Spørsmålsbank for kvalitetsutvikling av kurs

Ettersom lærings- og mestringstilbud varierer med hensyn til mål, rammer, innhold og arbeidsmetoder, er det utviklet en spørsmålsbank som man kan ta utgangspunkt i for å bygge egne tilpassede spørreskjemaer. Spørsmålsbanken består av en rekke spørsmål som er sortert i ulike kategorier. Spørsmålene skal bidra til å sikre kvalitet med hensyn til kursenes form og innhold. Enkelte spørsmål kan også si noe om deltakernes opplevde utbytte. Det er i tillegg laget to eksempler på spørreskjemaer, med henholdsvis seks og tolv spørsmål. Spørsmålene og eksemplene er først og fremst beregnet på voksne som deltar i gruppetilbud.

Spørsmålsbanken er testet ut av representanter fra praksisfeltet for å sikre nyttige og gode spørsmål som kan brukes til å evaluere tilbud både i kommuner og i sykehus.

Oversikt over standardiserte spørreskjemaer

I tillegg til å utforme en spørsmålsbank er det utarbeidet en oversikt over standardiserte spørreskjemaer som i hovedsak benyttes til forskning. Dette er instrumenter som eksempelvis måler mestring, helsekompetanse eller livskvalitet. De aktuelle spørreskjemaene er generiske (ikke rettet mot spesifikke diagnoser) og har norske versjoner tilgjengelig. Til hvert skjema finnes informasjon om målgruppe (barn, ungdom, voksne eller pårørende), hva skjemaet handler om, metodiske egenskaper, hvem som har utviklet og oversatt skjemaet og lenker til hvor man kan få tak i skjemaet og hvordan det analyseres.

Klikk her for å komme til den nye seksjonen om evaluering av aktivitet.

Andre artikler om emnet:

Skrevet av Kari Hvinden og Una Stenberg

  • Publisert: 10. juni 2020.
  • Sist oppdatert: 10. juni 2020.