Publisert

Evalueringsskjemaer ønskes tilsendt

NK LMH ønsker å få tilsendt skjemaer som benyttes til å evaluere kurs og/eller rapportere deltakerutbytte i lærings- og mestringsvirksomheten.

Skjemaer for kursevaluering handler primært om form og innhold, mens spørreskjemaer knyttet til deltakerutbytte sier noe om hvordan deltakerne selv vurderer eget utbytte. Vi ønsker å skaffe oss en oversikt over de ulike skjemaene som benyttes i dag både i kommuner og sykehus, for barn og voksne, pasienter og pårørende. Det kan være både egenutviklede og standardiserte skjemaer.

Dette er et ledd i evalueringsprosjektet til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) som ble omtalt på mestring.no tidligere i år. Prosjektet handler om hvordan vi best kan evaluere lærings- og mestringsvirksomhet i kommuner og sykehus.

Den videre prosessen

Etter å ha fått oversikt over hvilke skjemaer som benyttes til evaluering av kurs i dag, vil vi ha et godt grunnlag for arbeidet med å oppdatere eller lage nye skjemaer for evaluering av kurs.

Parallelt med dette vil vi også jobbe med å lage en oversikt over relevante standardiserte spørreskjemaer som kan benyttes til å rapportere utbytte fra deltakelse i lærings- og mestringstilbud. Vi vil da ta utgangspunkt i skjemaer som er brukt i forskning og oversatt til norsk. Oversikten vil publiseres på mestring.no med informasjon om hvert enkelt skjema, for eksempel hvem det kan passe for, hvilke spørsmål det inneholder, hvordan dataene kan analyseres og kostnader ved bruk.

Alle resultater fra dette arbeidet vil fortløpende bli publisert på mestring.no.

Skjemaene kan sendes på mail til Kari Hvinden kari.hvinden@mestring.no eller Una Stenberg una.stenberg@mestring.no

  • Publisert: 18. desember 2018.
  • Sist oppdatert: 19. desember 2018.