Publisert

Samarbeid om evaluering av lærings- og mestringsaktivitet

De siste ukene har mange tatt kontakt med NK LMH vedrørende vår evalueringsstudie. Dette setter vi stor pris på. Basert på tilbakemeldingene vi har fått, ønsker vi å orientere nærmere om arbeidet videre.

I slutten av februar inviterte Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) til deltakelse i en større studie om hvordan vi best kan evaluere lærings- og mestringsvirksomhet i kommuner, sykehus og rehabiliering.

– Det er veldig gøy at så mange har tatt kontakt og ønsker å bidra inn i studien, sier Una Stenberg, prosjektleder og seniorforsker ved NK LMH. Særlig gledelig er det at vi allerede har fått med interesserte fra både kommuner og sykehus i alle helseregionene.

Felles vurderingsinstrumenter for å rapportere deltakerutbytte

Data om erfart utbytte av deltakelse i lærings- og mestringstilbud er viktig for å synliggjøre resultater og som grunnlag for forskning. For å finne fram til de mest relevante vurderingsinstrumentene (validerte spørreskjemaer) for rapportering av deltakerutbytte, vil vi ta utgangpunkt i internasjonal forskning. Med dette til grunn vil vi utarbeide en oversikt over vurderingsinstrumenter som er testet ut og validert for benyttelse i tilbud som i stor grad ligner på eller kan defineres som lærings- og mestringstilbud.

– Dette vil være vurderingsinstrumenter som i hovedsak benyttes i forskning og kartlegging, men som også kan være egnet i annen kvalitetsutvikling. Spørreskjemaer som måler livskvalitet, mestringstro, håp og symptomer er eksempler på slike vurderingsinstrumenter. Vi vil foreta en kartlegging av hvert vurderingsinstruments egenskaper og anvendelighet. Hvilke vurderingsinstrumenter vi ender opp med å teste, vil derfor avhenge av hva som er utviklet og kvaliteten på disse, sier Una Stenberg.

Når vi har kommet fram til et sett av vurderingsinstrumenter, ønsker vi å teste ut disse i praksis for å dokumentere erfaringer og anvendelighet. Målet er at en liste med relevante vurderingsinstrumenter gjøres tilgjengelig på mestring.no høsten 2019.

Skjema for kursevaluering

Når det gjelder evaluering av innhold og form på kurs, vil vi oppdatere de generelle evalueringsskjemaene som ligger på mestring.no. I denne sammenheng ønsker vi å få en oversikt over hvilke skjemaer for kursevaluering som benyttes i praksis i dag. Mer informasjon om når og hvordan skjemaer kan sendes inn til oss kommer senere. Oppdaterte skjemaer for kursevaluering vil bli gjort tilgjengelig på mestring.no.

Lyst til å delta?

Mange har allerede tatt kontakt med ønske om å delta i dette arbeidet. Dersom dette er noen du/dere har lyst til å være med på, send gjerne en henvendelse til una.stenberg[at]mestring.no (husk å bytte ut [at] med @ når du sender e-post).

Les tidligere nyhetssak her.

Tekst: Una Stenberg

  • Publisert: 20. mars 2018.
  • Sist oppdatert: 17. desember 2018.