Publisert

Personlige styrker i mestring – ny studie publisert

Hvordan beskriver personer som lever med langvarige helseutfordringer sine styrker og ressurser til å mestre livet med helseutfordringer? Dette har vært undersøkt som del av en større studie, og resultatene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Health Expectations.

Portrett av Ólöf Birna Kristjánsdottir
Førsteforfatter Ólöf Birna Kristjánsdottir fra SPS

Det er forskere fra Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforsking (SPS) som står bak studien, blant annet i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Hva påvirker helsen positivt?

Det kan være svært krevende å leve med sykdom. Mobilisering av personlige styrker kan være avgjørende for å håndtere dette til det beste for en selv. I den kvalitative studien deltok 39 personer med ulike langvarige helseutfordringer. Deltakerne ble rekruttert fra læring- og mestringskurs eller rehabiliteringstilbud. De ble bedt om å fortelle om sine styrker og ressurser, det vil si egenskaper som de følte at påvirket helsen positivt og bidro til at de hadde det bra. Følgende indre styrker ble trukket fram i resultatene:

  • Å være utholdende
  • Å ha en positiv innstilling
  • Å vise omsorg for andre
  • Å oppleve positive følelser
  • Å være snill mot seg selv
  • Å forsone seg med sin situasjon
  • Å ha mot
  • Å ha kunnskap og innsikt

I tillegg fortalte deltakerne om mestringsstrategier de tok i bruk og hvordan støtte fra omgivelsene bidro til mestring, noe som samsvarer godt med annen litteratur.

Økt fokus på styrker i helsekommunikasjon

Forskning viser at digitale kommunikasjonsverktøy med fokus på symptomer og problemer kan påvirke kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell positivt. Vi trenger imidlertid kunnskap om hvordan kommunikasjonsverktøy med fokus på styrker og ressurser kan bidra til samtaler om mestring og helsefremming.

Testing av digitalt kommunikasjonsverktøy

Denne studien ble gjennomført som et ledd i utviklingen av et digitalt kommunikasjonsverktøy med fokus på styrker og ressurser. Verktøyet utvikles i samarbeid med en rekke personer som lever med helseutfordringer. Resultatene fra studien har allerede blitt integrert i utviklingen av et digitalt kommunikasjonsverktøy. Verktøyet skal bidra til bevisstgjøring av egne styrker hos den enkelte pasient og gi et godt utgangspunkt for økt fokus på styrker og mestring i konsultasjoner i helsevesenet.

Viktig med mer kunnskap om styrker og ressurser

Studien gir eksempler på hvordan styrker oppleves og brukes i kontekst av langvarig sykdom. Kunnskap om pasientens styrker er viktig for helsepersonell slik at de kan hjelpe pasienten å dyrke disse egenskapene og bruke dem mest mulig aktivt for å få det bedre.

Her kan du lese artikkelen i sin helhet (PDF)

Tekst: Olöf Birna Kristjansdottir (SPS) og Una Stenberg (NK LMH)

  • Publisert: 16. mars 2018.
  • Sist oppdatert: 5. desember 2018.