Publisert

Nå kan du sende inn forskningssammendrag til årets konferanse

Høsten 2018 ønsker NK LMH velkommen til nasjonal konferanse om læring og mestring innen helse. Konferansen vil legge til rette for kunnskapsdeling og nettverksbygging. Nå er det åpent for å sende inn forskningssammendrag til muntlige presentasjoner på konferansen.

Konferansen går av stabelen den 18.-19. oktober på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo og er en møteplass for brukerrepresentanter, fagpersoner, forskere, politikere og beslutningstakere. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er arrangør av konferansen, men programmet utformes i samarbeid med representanter fra relevante fag-, forsknings- og brukermiljøer.

Muntlig presentasjon i parallellsesjon

Vi oppfordrer forskere og medforskere med erfaringskompetanse om å sende inn sammendrag til presentasjon i parallellsesjoner. Konferansen vil vektlegge bredden innen læring og mestring, med bidrag fra helsefremmende og forebyggende virksomhet til behandling og rehabilitering. Både pågående og avsluttede prosjekter er av interesse.

For å få en presentasjon vurdert, må følgende sendes inn:

Informasjon om studien
– Tittel
– Forfatter(e) og institusjon
– Spesifiser forankring mot konferansetema (definert nedenfor)

Sammendrag (abstract) på maksimalt 350 ord med følgende underoverskrifter:

1. Bakgrunn for studien
2. Problemstilling
3. Metode
4. Hovedresultat
5. Implikasjoner for praksis

Alle som presenterer oppfordres til å ha med kopier av sitt paper på konferansen. Muntlig presentasjon kan være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Varigheten vil være på 15 minutter taletid etterfulgt av 5 minutter til spørsmål fra salen (totalt 20 min).

Forankring til konferansetema

Ved innsendelse av sammendrag ber vi deg velge forankring av din presentasjon til et av konferansens ulike temaer. Om din presentasjon faller utenfor de nevnte temaene, kan du velge kategorien «Annet» og spesifisere nærmere. Vi gjør oppmerksom på at konferansens program er under utarbeidelse.

Foreløpige konferansetemaer:

 • Samhandling og pasientforløp
 • Likeverdige tjenester
 • Helsepedagogisk kompetanse og helsekommunikasjon
 • Brukermedvirkning i forskning og tjenesteutvikling
 • Digitale helsetjenester (e-helse)
 • Barn og unge i helsetjenesten
 • Eldre i helsetjenesten
 • Pårørende
 • Effekter, utbytte og samfunnsøkonomiske gevinster
 • Helseregistre og kvalitetsforbedring
 • Seksualitet og helse
 • Sårbarhet og styrke hos fagpersoner, pasienter, brukere og pårørende

Minst to forskere fra forskningskomitéen vil vurdere sammendragene med hensyn til vitenskapelig kvalitet og relevans for fagområdet. Leder av forskningskomiteen er Andrè Vågan.

Konferansens programkomité består av: Arnfinn Aarnes, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Camilla Lyngen (Unge funksjonshemmede), Signe Agnes Flottorp, Folkehelseinstituttet (FHI), Ragnhild Spilker, Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), Per Eriksson, Høgskolen i Innlandet, Ann Britt Sandvin Olsson, NK LMH, André Vågan, NK LMH (leder av forskningskomitéen) og Siw Anita Bratli, NK LMH (leder for programkomitéen).

Frist for innsending

Frist for innsending av informasjon om studien og sammendrag er 11. mai 2018. Informasjon og sammendrag kan endres på helt frem til fristen 11. mai. Tilbakemelding vil bli gitt innen 1. juni 2018.

Mer informasjon

For faglige spørsmål, kontakt NK LMH ved seniorforsker André Vågan per e-post (andre.vaagan[at]mestring.no) eller på telefon 47 25 98 31. For spørsmål vedrørende praktisk informasjon, kontakt Per Eriksson per e-post (per.eriksson[at]inn.no) eller på telefon 95937114. Husk å bytte ut [at] med @ når du sender e-post. For mer info, se også mestring.no

Dele gode erfaringer fra praksis på den nasjonale konferansen? Les mer her.

 • Publisert: 22. mars 2018.
 • Sist oppdatert: 20. desember 2021.