Publisert

Lyst til å delta i evalueringsstudie?

Bedre evaluering og rapportering av resultater fra lærings- og mestringstilbud er noe som etterspørres av både helsemyndigheter og praksisfelt. Dette er viktig kunnskap som skal ligge til grunn for nasjonale anbefalinger for lærings- og mestringsvirksomhet.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har sett behov for å utforme og gjennomføre en studie der tilbud med mål om læring og mestring undersøkes og kartlegges over tid. Bedre rapportering av hvordan deltakere i ulike typer tilbud opplever å ha utbytte, vil kunne gi oss verdifull kunnskap vi kan bruke videre i kvalitetssikring og videreutvikling av tilbud. Dette gjelder såvel individuelle som gruppebaserte tilbud i både sykehus og kommuner

Internasjonalt forskningsgrunnlag

For å komme i gang med dette arbeidet har vi ved NK LMH valgt å gjennomføre flere grundige systematiske gjennomganger av internasjonal forskningslitteratur. Studiene vil gi oss kunnskap om effekter og utbytte av lærings- og mestringstilbud for henholdsvis voksne, barn/unge og pårørende. Dette arbeidet nærmer er nå i en sluttfase, og resultatene vil ligge til grunn for hvordan vi i Norge kan jobbe med mer systematisk evaluering og rapportering av virksomheten

Vil du være med?

Portrett Una Stenberg
Una Stenberg, NK LMH

For å kunne rapportere resultater fra lærings- og mestringstilbud, trengs det i første omgang et sett av spørreskjemaer som kan brukes til å måle sentrale aspekter det er mulig å påvirke gjennom et tilbud. For å komme frem til disse spørreskjemaene, vil vi invitere med fagpersoner, personer med erfaringskunnskap, forskere og ledere, både fra kommuner og sykehus, i ulike ekspertutvalg. Flere har allerede tatt kontakt med ønske om å delta i dette arbeidet. Om du eller noen du jobber med kunne tenke seg å være involvert i hele eller deler av denne studien, vil vi gjerne at du tar direkte kontakt med prosjektleder og seniorforsker Una Stenberg.

Fra NK LMH vil Una Stenberg (prosjektleder), Kari Hvinden (spesialrådgiver/sykepleier), Mette Haaland-Øverby (erfaringskonsulent) og Siw Merete Paulsen (administrativ rådgiver) utgjøre prosjektgruppen.

Skrevet av Una Stenberg og Cecilia Sønstebø

  • Publisert: 20. februar 2018.
  • Sist oppdatert: 2. juli 2020.