Publisert

Utsetter nasjonal konferanse

Grunnet følger av Covid-19 har NK LMH besluttet å utsette høstens nasjonale konferanse til neste år.

Etter grundige vurderinger har vi ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) dessverre sett oss nødt til å utsette årets konferanse. Konferansen skulle ha funnet sted i Oslo den 5. november i år.

– Dette har vært en vanskelig beslutning å ta. Vi er mange som har sett frem til å møtes og markere 20 år med lærings- og mestringsarbeid nasjonalt. Dialogen med praksisfeltet og vår faglige referansegruppe har vært av stor betydning og til god støtte i denne prosessen, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

Vi kommer nærmere tilbake til ny dato for konferansen så snart det lar seg gjøre.

  • Publisert: 28. mai 2020.
  • Sist oppdatert: 28. mai 2020.