Publisert

Hold av dato for nasjonal konferanse i 2020

5. november neste år avholder vi konferansen Læring og mestring 2020 på Scandic Edderkoppen i Oslo. Sett av datoen i kalenderen allerede nå.

ARRANGEMENTET ER UTSATT.

Med denne konferansen markerer vi at det har gått 20 år siden det nasjonale arbeidet innen lærings- og mestringsfeltet ble påbegynt. Vi vil derfor benytte anledningen til å se tilbake på utviklingen i disse to tiårene, vurdere hvor vi står i dag og diskutere hva som vil være viktige innsatsområder i årene som kommer.

Vi ønsker å samle både beslutningstakere, praksisutøvere, brukerrepresentanter og forskere på denne dagen, så hold av datoen. Mer informasjon kommer på mestring.no etter hvert.

  • Publisert: 11. november 2019.
  • Sist oppdatert: 28. mai 2020.