Publisert

Last ned presentasjoner

Mange spennende presentasjoner og 150 interesserte tilhørere gjorde forskningskonferansen om helsekompetanse til en innholdsrik dag. Nå ligger presentasjonene ute.

Det var Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring inne helse (NK LMH) som Sammen med Universitetet i Oslo og OsloMet inviterte til nasjonal forskningskonferanse om helsekompetanse den 7. november. Blant deltakerne i salen var fagfolk fra både sykehus og kommuner, brukerrepresentanter, studenter og politikere.

Dagen startet med at Petter Øgar fra Helse- og omsorgsdepartementet presenterte regjeringens strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen. Deretter fikk vi et nærmere innblikk i betydningen av begrepet helsekompetanse, teorigrunnlag og relevante forskningsmetoder ved to av landets fremste forskere på temaet, Astrid K. Wahl og Kjell Sverre Pettersen. De presenterte også den kommende befolkningsstudien om helsekompetanse, som er et ledd i regjeringens satsing innen området.

Etter lunsj fikk vi innblikk i flere interessante forskningsprosjekter hvor betydningen av helsekompetanse for ulike målgrupper ble belyst. Mange spennende resultater og viktige spørsmål ble løftet frem.

– Vi vil benytte anledningen til å takke både foredragsholdere og konferansedeltakere for en givende dag. Det er ingen tvil om at helsekompetanse er et tema vi kommer til å høre mye om fremover, sier Siw Bratli, leder ved NK LMH.

Dersom du har lyst på et tilbakeblikk på konferansen, kan du bla igjennom presentasjonene under. Vær oppmerksom på at vi ikke har kunnet dele alle presentasjoner da noen resultater er i påvente av publisering.

Fullstendig oversikt over programmet og foredragsholderne finner du her.

Presentasjoner

Presentasjonene er merket med foredragsholders navn og er listet opp i den rekkefølgen de ble presentert på dagen.

Skjermbilde av forsiden på konferanseprogrammet
Klikk på bildet for å se hele programmet.

Petter Øgar

Astrid Wahl

Kjell Sverre Pettersen

Hanne Lie

Heidi Gilstad

Yan Zhao

Marie Hamilton Larsen

Christine Råheim Borge

Kari Dahl

  • Publisert: 14. november 2019.
  • Sist oppdatert: 14. november 2019.