Publisert

Podkurs i motiverende intervju

Vil du lære mer om hvordan helsepersonell kan kommunisere med brukere på en måte som fremmer samarbeid og endring? Helsedirektoratet har nylig laget et podcast-kurs om Motiverende intervju som pedagogisk tilnærming.

Motiverende intervju, også kalt motiverende samtale og MI, er en samtalemetode som har til hensikt å øke motivasjon og bidra til endring. Helsedirektoratet anbefaler metoden og har produsert en podcast i form av et podkurs over fire episoder rettet mot helsepersonell som jobber med endringsprosesser hos sine pasienter. Metoden er imidlertid såpass grunnleggende og fleksibel at den kan være relevant for de fleste.

Her finner du podkurset.

En metode og en holdning

Podkurset vektlegger at MI ikke bare er en teknikk med mål om å fremme endring. Målet er å bygge motivasjon til å gjøre en endring. Likefullt er samtalemetoden en holdning preget av anerkjennelse, forståelse, empati og aksept for at personen er der han er og tar de valgene han gjør. Denne holdningen må ligge i bunn og være gjennomgående i relasjonen. Samarbeid er vesentlig, og i samtalen bistår fagperson (veileder) i å utforske motivasjonskreftene hos bruker. Det legges vekt på at det finnes ressurser og endringspotensial, og at fagpersonens oppgave er å legge til rette for at disse ressursene kan utløses.

Denne pedagogiske tilnærmingen deles inn i fire overlappende prosesser eller trinn:

  1. Relasjonsbygging
  2. Avklaring av tema/mål
  3. Utforsking, fremkalling av endringssnakk
  4. Planlegging

Den endringsstøttende samtalen tar i bruk ulike redskaper eller ferdigheter som beskrives og eksemplifiseres i podkurset:

  1. Refleksjoner
  2. Åpne spørsmål
  3. Bekreftelser
  4. Oppsummeringer

MI vektlegger viktigheten av at bruker selv skal komme med sine endringsargumenter og etterhvert legge en plan for sin endringsprosess. Ved selv å ta eierskap til prosessen er sjansene for å lykkes betydelig større.

Vil du lære mer? Lytt til de fire episodene om motiverende intervju.

Relevante lenker:

  • Publisert: 27. november 2019.
  • Sist oppdatert: 27. november 2019.