Publisert

Diabetesveileder for foreldre

Møter du foreldre som har barn med nyoppdaget diabetes? Diabetesforbundet har utviklet en foreldreveileder med nyttig kunnskap, gode eksempler og praktiske råd.

Diabetesforbundet har i samarbeid med psykolog Jon Haug utviklet veilederen «Samspillet mellom barn og foreldre om diabetesbehandlingen» for foreldre med barn som har nyoppdaget diabetes (i alderen 0- 16 år). Veilederen er tenkt som et verktøy som kan bidra til større trygghet i relasjonen mellom foreldre og barn med diabetes, og dermed skape et godt grunnlag for behandling og oppfølging. Temaer som dekkes er:

  • Reaksjoner på diagnosen
  • Motivasjon og mestring
  • Aldersspesifikke trekk
  • Psykologiske utfordringer
  • Tilknytningsteori, trygghet og samspill

Veiledningsheftet er et av tiltakene i Nasjonal diabetesplan (2017-2021), og utarbeidelsen av dette har skjedd i samarbeid mellom Diabetesforbundet og Helsedirektoratet. Vi ved NK LMH har gitt innspill underveis i prosessen og bidratt til å kvalitetssikre det pedagogiske innholdet.

Her finner du veilederen. 

Brukermanual for helsepersonell

Det arbeides nå med en brukermanual for helsepersonell. I 2020 vil det bli gjennomført en innføringsturné med Jon Haug og Nina Handelsby fra Diabetesforbundet, hvor målet er å få implementert veilederen på samtlige barneavdelinger og poliklinikker i Norge.

Vi gratulerer Diabetesforbundet og psykolog Jon Haug med en flott foreldreveileder og ønsker lykke til med implementeringsarbeidet.

  • Publisert: 3. desember 2019.
  • Sist oppdatert: 3. desember 2019.