Publisert

Evalueringsprosjektet er i rute

Arbeidet med å finne ut hvordan vi best kan evaluere lærings- og mestringsvirksomhet er i rute. Snart er det mulig å prøve ut spørsmål og skjemaer.

I januar inviterte vi til innsending av evalueringsskjemaer som brukes i praksis. Vi fikk tilsendt skjemaer fra 20 helseforetak og 22 kommuner, totalt 112 ulike skjemaer. De innsendte skjemaene varierer fra ett spørsmål til skjemaer på tretten sider. Noen skjemaer er generiske, andre er sykdoms- eller kursspesifikke. Det er få som benytter standardiserte spørreskjemaer.

Arbeidsgruppen består av:

  • Kari Fredriksen (Helse Stavanger HF)
  • Silje Fimreite (Nittedal kommune)
  • Edgar Wammervold (brukerrepresentant, Nordlandssykehuset, Bodø),
  • Trude Wang (brukerkonsulent v/RPPO, Sykehuset Innlandet)
  • Irene Kjønnerød (Fjell, Sund og Øygarden kommuner)
  • Una Stenberg og Kari Hvinden (NK LMH)

Spørsmålsbank

Fordi lærings- og mestringstilbud i grupper varierer med hensyn til mål, rammer, innhold og arbeidsmetoder, vil også evalueringsspørsmålene og skjemaene variere. Arbeidsgruppen har derfor valgt å utarbeide en spørsmålsbank i tillegg til at vi lager noen eksempler på ferdige spørreskjemaer. Banken vil inneholde en rekke spørsmål, sortert i ulike temaer, som man kan ta utgangspunkt i for å sette sammen egne spørreskjemaer. Spørsmålene vil kunne brukes til å evaluere tilbud både i kommuner og sykehus.

Utprøving i praksis

For å sikre at spørsmålsbanken inneholder nyttige og gode spørsmål, ønsker vi å teste dem ut i praksis. Flere fra praksisfeltet har allerede meldt at de ønsker å være med på en pilottesting. Vi ønsker innspill på om spørsmålene er forståelige, om de gir svar på det dere ønsker å vite og om det er spørsmål som mangler. Dersom du har lyst til å være med å teste ut spørsmål og skjemaer, er det ikke for sent å melde din interesse. Du kan ta kontakt ved å sende en e-post til Una Stenberg på una.stenberg[at]mestring.no eller Kari Hvinden på kari.hvinden[at]mestring.no (husk å bytte ut [at] med @ når du sender e-posten).

Oversikt over standardiserte forskningsinstrumenter

I tillegg til en spørsmålsbank og eksempler på spørreskjemaer er vi i gang med å utforme en oversikt over standardiserte instrumenter for bruk i forskning om evaluering av effekt og utbytte. Skjemaene vil beskrives ut i fra pålitelighet, gyldighet, evne til å fange opp endringer og eventuelt klinisk anvendbarhet.

Andre artikler om emnet:

Tekst: Kari Hvinden og Una Stenberg

  • Publisert: 20. juni 2019.
  • Sist oppdatert: 21. august 2019.