Publisert

Kurslederkurs testet ut i Helse Midt

I mars ble et kurslederkurs i helsepedagogikk testet ut for fagpersoner og brukerrepresentanter i Midt-Norge. Erfaringene herfra er oppsummert, og kurset blir nå justert før gjennomføring i Nord.

Rett før Norge ble lukket som følge av Covid-19 var til sammen 19 fagpersoner og brukerrepresentanter fra kommuner og helseforetak samlet til et firedagers kurs på St. Olav i Trondheim. Hensikten med piloten var å teste ut et kunnskapsbasert kurslederkurs i helsepedagogikk. Det er Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) som står bak kurset. Spesialrådgivere Ann-Helen Henriksen og Hilde Blindheim Børve var kursledere, og Torild Hille Lokøen medvirket som erfaren brukerrepresentant.

Implementering nasjonalt

Kurspiloten er nå evaluert og oppsummert. Før implementering i resten av landet er program og opplegg under revidering. En nasjonal ressursgruppe er opprettet, bestående av representanter fra kommuner, foretak og brukere fra hele landet. Gruppen samles digitalt til et første møte i august.

I begynnelsen av november vil kurslederkurset arrangeres i Tromsø. Interessen er stor og rekruttering av brukerrepresentanter og fagpersoner fra Finnmark til Helgeland er i gang.

–  Nettverket for LMS i Helse Nord har lenge samarbeidet godt for å videreutvikle og kvalitetssikre grunnkurs i Helsepedagogikk. Da rådgiverne i nord fikk tilbud om egen kompetanseheving i regi av NK LMH, var dette noe vi enstemmig ønsket oss. Vi ønsker NK LMH hjertelig velkommen nordover og gleder oss til videre samarbeid, sier Astri Gullesen, Rådgiver ved Senter for samhandling, læring og mestring ved Helgelandssykehuset HF

I løpet av 2021 vil kurset tilbys i Helse Sør-Øst og Helse Vest.

Relevante saker:

Tekst: Hilde Blindheim Børve

  • Publisert: 25. juni 2020.
  • Sist oppdatert: 25. juni 2020.